ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

Samsung SF-560, SF-565 Laser MFP - การนำเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเอกสารต้นฉบับติดขณะผ่านตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) Document Jam (เอกสารติด) จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ห้ามใช้กระดาษที่หนา บาง หรือแบบผสม
เพื่อป้องกันเอกสารขาด ให้ค่อยๆ ดึงเอกสารที่ติดออกช้าๆ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย