ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung SCX-6345 - การนำเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

เอกสารนี้แสดงวิธีการนำเอกสารต้นฉบับที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเอกสารต้นฉบับติดขณะผ่านตัวป้อนเอกสาร ข้อความคำเตือนจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
บันทึก
ในการหลีกเลี่ยงกระดาษติด ให้ดูคำแนะนำต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบว่าตัวกั้นที่ปรับได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป
 • ตรวจสอบว่าระดับกระดาษต่ำกว่าเครื่องหมายความจุกระดาษที่ด้านในถาด
 • งอ คลี่ และจัดกระดาษให้ตรงก่อนใส่
 • อย่านำกระดาษออกจากถาดขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์
 • อย่าใช้กระดาษที่มีรอยพับ เปียก หรือม้วนงอ
 • อย่าใส่กระดาษหลายประเภทในหนึ่งถาด
 • ใช้วัสดุพิมพ์ที่แนะนำเท่านั้น
 • เพื่อป้องกันเอกสารติด ให้ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับต้นฉบับประเภทกระดาษหนา บาง หรือผสม

นำเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

เมื่อเอกสารต้นฉบับติดขณะผ่านตัวป้อนเอกสาร ข้อความคำเตือนจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย