ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung SCX-6345 Laser MFP - การนำกระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
เมื่อพบว่ามีกระดาษติด จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  บันทึก
ภาพที่ใช้ในเอกสารชุดนี้อาจแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็น ขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้
  หมายเหตุ
ปิดเครื่องพิมพ์เมื่อนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
ตำแหน่งของกระดาษติด
ข้อความ
ในบริเวณป้อนกระดาษ (ถาด 1, ถาดเสริม หรือถาดอเนกประสงค์)
Feed Jam 1 (กระดาษติดบริเวณป้อนกระดาษ 1)
Feed Jam 2 (กระดาษติดบริเวณป้อนกระดาษ 2)
Feed Jam 3 (กระดาษติดบริเวณป้อนกระดาษ 3)
Feed Jam 4 (กระดาษติดบริเวณป้อนกระดาษ 4)
Feed Jam MP Tray (ถาด MP กระดาษติดบริเวณป้อนกระดาษ)
ในบริเวณป้อนกระดาษ (ถาดเสริม)
Check Tray 2 Feed Area (ตรวจสอบถาด 2 บริเวณป้อนกระดาษ)
Check Tray 3 Feed Area (ตรวจสอบถาด 3 บริเวณป้อนกระดาษ)
Check Tray 4 Feed Area (ตรวจสอบถาด 4 บริเวณป้อนกระดาษ)
ในบริเวณฟิวเซอร์หรือรอบๆ ตลับผงหมึก
Jam at Fuser (ติดในฟิวเซอร์)
Registration Jam (ติดในการรีจิสเตอร์)
ในบริเวณทางออกกระดาษ
ในชุดการพิมพ์สองด้าน
Duplex Jam 0 (กระดาษติดพิมพ์สองด้าน 0)
Duplex Jam 1 (กระดาษติดพิมพ์สองด้าน 1)
Duplex Jam 2 (กระดาษติดพิมพ์สองด้าน 2)
ในชุดอุปกรณ์เรียงกระดาษ
Finisher Jam 0 (กระดาษติดในอุปกรณ์ตกแต่ง 0)
ในชุดอุปกรณ์เรียงกระดาษ
Finisher Jam 1 (กระดาษติดในอุปกรณ์ตกแต่ง 1)
Finisher Duplex Jam (กระดาษติดพิมพ์สองด้านในอุปกรณ์ตกแต่ง)
ในชุดอุปกรณ์เรียงกระดาษ
Finisher Jam 2 (กระดาษติดในอุปกรณ์ตกแต่ง 2)
  บันทึก
ในการพิมพ์ต่อหลังจากนำกระดาษที่ติดออกแล้ว ให้เปิดและปิดฝาเข้าถึง
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันกระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ ทำตามคำแนะนำในส่วนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออก
นำกระดาษที่ติดออก
กระดาษติดอาจเกิดขึ้นได้ในหลายส่วนของเครื่องพิมพ์ ไปที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย