ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung SCX-4701, SCX-4725F, SCX-4726FD Laser MFP - การเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเอกสารต้นฉบับติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
  บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารฉีดขาด ให้ค่อยๆ เอาเอกสารที่ติดออกอย่างช้าๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ให้ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับต้นฉบับที่เป็นกระดาษประเภทหนา บาง หรือผสมกัน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย