ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung SCX-4701, SCX-4725F, SCX-4726FD Laser MFP - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดทำการพิมพ์

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. ยกแผงควบคุม (1) จากนั้นเปิดฝาด้านหน้า (2)
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 2. ดึงตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออก
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  บันทึก
  อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก อาจทำให้ดรัมของตลับผงหมึกเป็นรอยได้
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกสำรองออกจากกล่อง
 4. แกะกระดาษที่ห่อตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : เอากระดาษป้องกันออก
 5. เขย่าตลับผงหมึกช้าๆ ห้าหรือหกครั้ง เพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับผงหมึกให้ทั่ว เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าจะใช้งานตลับผงหมึกพิมพ์สำเนาได้จำนวนสูงสุด
  รูปภาพ : ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึกจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย
  บันทึก
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสถูกพื้นผิวสีเขียวของตลับผงหมึก ใช้มือจับของตลับผงหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 6. จับตลับผงหมึกโดยใช้ที่จับ แล้วค่อยๆ ใส่เข้าไปที่ช่องภายในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึกที่เปลี่ยนใหม่
 7. ปิดฝาด้านหน้า (1) แล้วเลื่อนแผงควบคุมกลับเข้าตำแหน่งเดิม (2)
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย