ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung SCX-3200 - การเอากระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
เมื่อเกิดปัญหากระดาษติดขึ้น ไฟ LED แสดงสถานะบนแผงควบคุมจะติดสว่างเป็นสีส้ม
  บันทึก
ภาพที่ใช้ในเอกสารชุดนี้อาจแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็น ขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้
  หมายเหตุ
ปิดเครื่องพิมพ์ขณะนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
นำกระดาษที่ติดออก
กระดาษติดอาจเกิดขึ้นได้ภายในหลายส่วนของเครื่องพิมพ์ ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด
  บันทึก
หากต้องการพิมพ์ต่อหลังจากเอากระดาษที่ติดออกแล้ว ให้เปิดและปิดฝาช่อง

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย