ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MultiXpress SL-M4370, เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน SL-M5370 - การเอากระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
  • ห้ามใช้มือหรือวัตถุใดๆ สัมผัสพื้นผิวสีเขียว ดรัม OPC ที่บริเวณด้านหน้าของตลับผงหมึกแต่ละตลับ ใช้มือจับของแต่ละตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
  • ระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของสายพานส่งกระดาษเป็นรอย
  • หากเปิดฝาช่องทิ้งไว้นานเกินสองถึงสามนาที ดรัม OPC อาจสัมผัสถูกแสงสว่างได้ ซึ่งอาจทำให้ดรัม OPC เสียหายได้ หากจำเป็นต้องหยุดการติดตั้งไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้ปิดฝาช่องไว้ก่อน
บันทึก
ภาพที่ใช้ในเอกสารชุดนี้อาจแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็น ขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้ บางข้อความอาจไม่ปรากฏบนจอแสดงผล โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น
เมื่อพบว่ามีกระดาษติด จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
ปิดเครื่องพิมพ์ขณะนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์

นำกระดาษที่ติดออก

กระดาษติดอาจเกิดขึ้นได้ภายในหลายส่วนของเครื่องพิมพ์ ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย