ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การเอากระดาษที่ติดออก

ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเอากระดาษที่ติดออก
เมื่อกระดาษติด จะมีข้อความคำเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ ทำตามคำแนะนำในส่วนต่อไปนี้เพื่อเอากระดาษที่ติดออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย