ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การเอากระดาษที่ติดออก

เอกสารนี้มีไว้สำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung SCX-465xN, 4321NS, 4621NS, 465xF, 4521FX, 4521HS, 465xFN, 465xHN, 4521NS, 4821HN series
เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอาเอกสารต้นฉบับที่ติดภายในเครื่องพิมพ์ออก เมื่อเอกสารต้นฉบับติดในขณะเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ป้อนเอกสาร จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารฉีดขาด ให้ค่อยๆ เอาเอกสารที่ติดออกอย่างช้าๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ให้ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับต้นฉบับที่เป็นกระดาษประเภทหนา บาง หรือผสมกัน

นำกระดาษที่ติดออก

กระดาษติดอาจเกิดขึ้นได้ภายในหลายส่วนของเครื่องพิมพ์ ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด
บันทึก
หากต้องการพิมพ์ต่อหลังจากเอากระดาษที่ติดออกแล้ว ให้เปิดและปิดฝาช่อง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย