ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก
เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งานที่ประมาณการไว้ เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ นอกจากนี้ หน้าต่างโปรแกรม Samsung Printing Status ของคอมพิวเตอร์ จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อแจ้งให้เปลี่ยนตลับผงหมึก ไฟ LED แสดงสถานะและข้อความเกี่ยวกับผงหมึกที่ปรากฏบนหน้าจอ จะเป็นตัวระบุว่าเมื่อใดที่ควรมีการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 • ตรวจสอบประเภทของตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยการค้นหา ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์ ที่ตรงกับรุ่นของเครื่องพิมพ์
 • เขย่าตลับผงหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษคลุมไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้มือจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับผงหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกที่ติดตั้ง
ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ หากต้องการรีไซเคิลตลับผงหมึก ให้ไปที่ การส่งคืนและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการเปิดฝาด้านหน้า
 2. จับตรงที่จับของตลับผงหมึกเพื่อถอดออกจากด้านในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดตลับผงหมึกออกจากด้านในเครื่องพิมพ์
 3. แกะตลับผงหมึกใหม่ออกจากกล่อง แล้วค่อยๆ เขย่าจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายเพื่อกระจายตัวผงหมึก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเขย่าตลับผงหมึกจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย
 4. แกะบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกให้หมด แล้วรีไซเคิลวัสดุทั้งหมด
  รูปภาพ : ตัวอย่างการแกะบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 5. ค่อยๆ ใส่ตลับผงหมึกใหม่กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการแกะบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกจากตลับผงหมึกใหม่
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย