ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-3170, CLX-3175 MFP - การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
เมื่อภาชนะบรรจุผงหมึกเสียหมดอายุ หน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ เพื่อแจ้งให้เปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ ไม่เช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์

การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอให้เครื่องเย็นสองสามนาที
 2. ใช้ตัวจับเปิดฝาด้านหน้าจนสุด
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 3. ดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่องพิมพ์โดยใช้ตัวจับ
  รูปภาพ : ถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียอันเก่าออก
  บันทึก
  ต้องมั่นใจว่าคุณได้วางภาชนะบรรจุผงหมึกเสียบนพื้นผิวเรียบ เพื่อไม่ให้ผงหมึกไหลออกมา
 4. ถอดฝาปิดภาชนะตามภาพ และใช้ฝาปิดนั้นปิดช่องภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
  รูปภาพ : ใส่ฝาปิดบนภาชนะ
  บันทึก
  ห้ามหมุนหรือพลิกภาชนะบรรจุผงหมึก
 5. แกะภาชนะบรรจุผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 6. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ลงไปตำแหน่งเดิม จากนั้นจึงดันเข้าไปเพื่อให้มั่นใจว่าใส่แน่นเข้าที่
  รูปภาพ : ติดตั้งภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่
 7. ปิดฝาด้านหน้าให้แน่น
    หมายเหตุ
  หากปิดฝาไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบว่าตลับหมึกทั้งหมดมีการติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง หากตลับหมึกมีการติดตั้งไม่ถูกต้อง ฝาด้านหน้าจะปิดไม่ได้
 8. เปิดเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย