ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-8380 MFP - การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
อายุการใช้งานของภาชนะบรรจุผงหมึกเสียจะอยู่ที่ประมาณ 48,000 ภาพพิมพ์ เมื่อหมดอายุการใช้งานของภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย Waste tank is full (ภาชนะบรรจุของเสียจะเต็ม)ข้อความ Replace it (เปลี่ยนภาชนะ) จะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผลแผงควบคุม เพื่อระบุว่าต้องมีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ ไม่เช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์

การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอให้เครื่องเย็นสองสามนาที
 2. เปิดฝาด้านข้าง
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านข้าง
 3. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 4. ดันก้านล็อคขึ้น (1) และดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย (2) ออก
  รูปภาพ : ถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียอันเก่าออก
  บันทึก
  ขณะดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่องพิมพ์ ให้ขยับภาชนะด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ภาชนะตก
  ต้องมั่นใจว่าคุณได้วางภาชนะบรรจุผงหมึกเสียบนพื้นผิวเรียบ เพื่อไม่ให้ผงหมึกไหลออกมา
 5. ถอดฝาปิดภาชนะตามภาพ และใช้ฝาปิดนั้นปิดช่องภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
  รูปภาพ : ใส่ฝาปิดบนภาชนะ
    หมายเหตุ
  ห้ามหมุนหรือพลิกภาชนะบรรจุผงหมึก
 6. แกะภาชนะบรรจุผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 7. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ลงไปตำแหน่งเดิม จากนั้นจึงดันเข้าไปเพื่อให้มั่นใจว่าใส่แน่นเข้าที่
 8. ปิดฝาด้านหน้าแล้วจึงปิดฝาด้านข้าง
 9. ล็อคฝาให้แน่นแล้วเปิดเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  หากปิดฝาไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย