ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-8380 MFP - การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
อายุการใช้งานของชุดสร้างภาพอยู่ที่ประมาณ 30,000 หน้า หน้าจอแสดงข้อความว่า Replace [xxx] Imaging Unit (เปลี่ยนชุดสร้างภาพ [xxx]) เมื่อชุดสร้างภาพใกล้หมดอายุ ไม่เช่นนั้นเครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์
ปริมาณผลผลิตของชุดสร้างภาพอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมการทำงาน อุปกรณ์เสริม ช่วงการพิมพ์ ประเภทสื่อการพิมพ์ และขนาดสื่อการพิมพ์

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอให้เครื่องเย็นสองสามนาที
 2. เปิดฝาด้านข้าง
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านข้าง
 3. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 4. ดันก้านล็อคขึ้น (1) และดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย (2) ออก
  รูปภาพ : ถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียอันเก่าออก
  บันทึก
  ขณะดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่องพิมพ์ ให้ขยับภาชนะด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ภาชนะตก
  ต้องมั่นใจว่าคุณได้วางภาชนะบรรจุผงหมึกเสียบนพื้นผิวเรียบ เพื่อไม่ให้ผงหมึกไหลออกมา
 5. หมุนก้านล็อคชุดภาพออกมา (1) เพื่อปลดล็อค และเปิดฝาครอบด้านใน (2)
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบด้านใน
 6. ดึงชุดภาพที่ใช้แล้วออกจากเครื่องพิมพ์โดยใช้ตัวจับที่ด้านล่าง
  รูปภาพ : ถอดชุดสร้างภาพ
 7. แกะชุดสร้างภาพใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
    หมายเหตุ
  อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ชุดสร้างภาพ เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนชุดสร้างภาพได้
 8. นำกระดาษที่ป้องกันพื้นผิวของชุดสร้างภาพออก
 9. ถอดฝาครอบออกจากนั้นค่อยๆ ดึงเทปปิดผนึกออกจากชุดสร้างภาพ
  รูปภาพ : แกะเทปปิดผนึกออก
 10. เขย่าชุดสร้างภาพใหม่จากซ้ายไปขวา 5 - 6 รอบ
  รูปภาพ : เขย่าชุดสร้างภาพใหม่จากซ้ายไปขวา
  บันทึก
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
    หมายเหตุ
  • ระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดสร้างภาพเป็นรอยขีดข่วน
  • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ชุดสร้างภาพโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที หากจำเป็น ให้ใช้กระดาษบังชุดสร้างภาพเพื่อป้องกันไม่ให้โดนแสง
 11. ฉลากด้านในเครื่องพิมพ์จะระบุตำแหน่งของชุดสร้างภาพแต่ละอัน จับตัวจับของชุดสร้างภาพใหม่และดันชุดสร้างภาพจนกว่าจะล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ติดตั้งชุดสร้างภาพใหม่
 12. หมุนก้านล็อคชุดสร้างภาพเข้าไปจนกว่าจะล็อคเข้าที่ จากนั้นปิดฝาครอบด้านใน
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบด้านใน
 13. ใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียลงไปตำแหน่งเดิม จากนั้นจึงดันเข้าไปเพื่อให้มั่นใจว่าใส่แน่นเข้าที่
 14. ปิดฝาด้านหน้าแล้วจึงปิดฝาด้านข้าง
 15. ล็อคฝาให้แน่นแล้วเปิดเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  หากปิดฝาไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย