ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-8380 MFP - การนำกระดาษต้นฉบับที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเอกสารต้นฉบับติดขณะเคลื่อนที่ผ่านตัวป้อนเอกสารสแกนคู่ (DADF) จะมีข้อความคำเตือนปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกช้าๆ
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ให้สแกนต้นฉบับที่เป็นกระดาษหนา บาง หรือแบบผสมโดยใช้กระจกเครื่องสแกน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย