ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung Xpress CLX-8380 MFP - การนำกระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อกระดาษติด จะมีข้อความคำเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
ดูตารางด้านล่างเพื่อค้นหาและนำกระดาษติดออก
ข้อความ
ตำแหน่งที่กระดาษติด
ไปที่:
กระดาษติดในถาด 1
กระดาษติดในถาด 2
กระดาษติดในถาด 2 (HCF)
กระดาษติดในถาด 3
กระดาษติดในถาด MP
ในบริเวณตัวป้อนกระดาษ (ถาด 1, ถาดเสริม หรือถาดอเนกประสงค์)
กระดาษติดในบริเวณทางออก
ในบริเวณฟิวเซอร์
กระดาษติดที่ด้านในเครื่องพิมพ์
ในกระดาษด้านในเครื่องพิมพ์
กระดาษติดด้านล่างของทางเดินการพิมพ์สองด้าน
กระดาษติดด้านบนของทางเดินการพิมพ์สองด้าน
กระดาษติดด้านในของทางเดินการพิมพ์สองด้าน
ในชุดการพิมพ์สองด้าน
กระดาษติดในด้านหน้าของตัวเข้าเล่ม
ในอุปกรณ์เรียงกระดาษ
กระดาษติดภายในของตัวเข้าเล่ม
กระดาษติดภายในชุดการพิมพ์สองหน้าของตัวเข้าเล่ม
ในอุปกรณ์เรียงกระดาษ
กระดาษติดด้านในของทางเดินการพิมพ์สองด้าน
ในส่วนทางออกของอุปกรณ์เรียงกระดาษ
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ ทำตามคำแนะนำในหัวข้อต่อไปเพื่อนำกระดาษที่ติดออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย