ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-8380 MFP - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี่สี และมีตลับหมึกแยกสำหรับแต่ละสีต่อไปนี้: สีเหลือง (Y), สีแดง (M), สีน้ำเงิน (C) และสีดำ (K)
เมื่อตลับหมึกว่างเปล่า:
 • ไฟ LED แสดงสถานะและข้อความเกี่ยวกับหมึกที่แสดงบนหน้าจอจะเป็นตัวที่ระบุว่าต้องมีการเปลี่ยนตลับหมึกสำหรับสีใด
 • เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ แฟ็กซ์ขาเข้าจะมีการบันทึกไว้ในหน่วยความจำ
ในขั้นตอนนี้ จะต้องเปลี่ยนตลับผงหมึก ตรวจสอบประเภทของตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์

การเปลี่ยนตลับหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. ปิดเครื่องพิมพ์และรอประมาณสองถึงสามนาทีให้เครื่องเย็น
 2. เปิดฝาด้านข้าง
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านข้าง
  บันทึก
  อาจมีเศษผงหมึกหลุดออกไปในเครื่องพิมพ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องพิมพ์จะได้รับความเสียหาย ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหากเกิดปัญหาด้านคุณภาพการพิมพ์ขึ้น
 3. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 4. ดึงตลับหมึกที่ต้องเปลี่ยนออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกที่ใช้แล้วออก
 5. แกะตลับหมึกใหม่ออกจากซอง
 6. กลิ้งตลับหมึกจนครบ 5 - 6 รอบ เพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับให้ทั่ว
  รูปภาพ : กลิ้งตลับหมึกจากซ้ายไปขวา
  บันทึก
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 7. จับตลับหมึกใหม่โดยใช้ตัวจับและเลื่อนตลับหมึกใหม่เข้าไปจนล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกใหม่
 8. ปิดฝาด้านหน้าแล้วจึงปิดฝาด้านข้าง
 9. ตรวจสอบว่าฝาด้านหน้าปิดสนิท จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  หากปิดฝาด้านหน้าไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย