ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-1860, ML-1865 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
เมื่อตลับหมึกหมดอายุการใช้งานโดยประมาณการ เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์ นอกจากนี้ในหน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งให้เปลี่ยนตลับหมึกด้วย
ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ไปที่ Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)

การเปลี่ยนตลับหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. เปิดฝาด้านบน
  เมื่อเปิดฝาด้านบน ให้ตรวจสอบว่าถาดจ่ายกระดาษปิดอยู่
 2. ดึงตลับหมึกออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการดึงตลับหมึกออกมา
 3. นำตลับหมึกอันใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 4. ถอดฝาครอบออกจากตลับหมึก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการนำฝาครอบตลับหมึกออก
 5. เขย่าตลับหมึกจากซ้ายไปขวา 5 - 6 รอบ เพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับให้ทั่ว ซึ่งจะช่วยให้พิมพ์เอกสารได้จำนวนหน้าต่อตลับมากที่สุด
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเขย่าตลับหมึกแบบเบาๆ
    หมายเหตุ
  • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
  • อย่าสัมผัสโดนดรัมที่อยู่ในตลับหมึกหรือชุดภาพ ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 6. จับตัวจับของตลับหมึก แล้วค่อยๆ ใส่เข้าไปในช่องของเครื่องพิมพ์
  แถบยื่นที่ด้านข้างของตลับหมึกและร่องที่เกี่ยวข้องภายในเครื่องพิมพ์จะช่วยนำทางตลับหมึกเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องจนกว่าจะล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ตลับหมึกเข้าไปในร่องที่เกี่ยวข้องช้าๆ
 7. ปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบว่าปิดฝาสนิทดี หากฝาปิดไม่แน่น อาจเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์เมื่อพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย