ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-1640, ML-2240 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
เมื่อไฟ LED ติดสีแดง แสดงว่าตลับหมึกครบเกณฑ์อายุการใช้ตลับหมึกโดยประมาณ และเครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์งาน นอกจากนี้ในหน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งให้เปลี่ยนตลับหมึกด้วย
ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ไปที่ Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)

การเปลี่ยนตลับหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. ปิดเครื่องพิมพ์และรอประมาณสองถึงสามนาทีให้เครื่องเย็น
 2. จับฝาด้านหน้าและดึงเข้าหาตัวเพื่อเปิด
  บันทึก
  สำหรับรุ่น ML-2240 Series หากคุณติดตั้งฝาครอบกันฝุ่น ให้นำฝาครอบกันฝุ่นออกก่อนเปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับฝาด้านหน้าแล้วดึงเพื่อเปิดออก
    หมายเหตุ
  เนื่องจากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักเบาจึงเคลื่อนย้ายได้สะดวก โปรดระมัดระวังและ อย่าเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ระหว่างการเปิด/ปิดถาด หรือนำตลับหมึกออก
 3. นำตลับหมึกออกจากถุงและนำกระดาษที่ป้องกันตลับหมึกออกโดยการดึงเทปบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเขย่าตลับหมึกแบบเบาๆ
    หมายเหตุ
  • ห้ามสัมผัสพื้นผิวสีเขียว (หรือฟ้าคราม), ดรัม OPC และบนด้านหน้าของตลับหมึกแต่ละตัวด้วยมือหรือวัสดุชนิดอื่นๆ ใช้ตัวจับของแต่ละตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
  • โปรดระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวสีเขียว (หรือสีฟ้าคราม) และดรัม OPC โดนแสง ซึ่งจะทำให้ดรัม OPC เกิดความเสียหาย นำกระดาษมาบังดรัม OPC ของตลับหมึกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการโดนแสง
  • ห้ามพลิกตลับหมึก
 4. ค่อยๆ เขย่าตลับหมึกจากซ้ายไปขวา 5 - 6 ครั้งเพื่อกระจายหมึกใหม่
    หมายเหตุ
  • อย่าใช้วัตถุมีคม เช่น ใบมีดหรือกรรไกร ในการเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้พื้นผิวของตลับหมึกเกิดความเสียหายได้
  • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ตลับหมึกโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการค่อยๆ เขย่าผงหมึก
    หมายเหตุ
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 5. หาช่องตลับหมึกด้านในเครื่องพิมพ์ด้านละหนึ่งช่อง
  รูปภาพ : ตัวอย่างการหาช่องตลับหมึกด้านในเครื่องพิมพ์
 6. กางตัวจับตลับหมึกและจับตัวจับนั้น ใส่ตลับหมึกกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์จนกว่าจะเข้าที่
  บันทึก
  ค่อยๆ สอดหรือดึงตลับหมึกออกมาเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนกับเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการกางตัวจับตลับหมึกแล้วเลื่อนใส่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  • ห้ามสัมผัสพื้นผิวสีเขียว (หรือฟ้าคราม), ดรัม OPC และบนด้านหน้าของตลับหมึกแต่ละตัวด้วยมือหรือวัสดุชนิดอื่นๆ ใช้ตัวจับของแต่ละตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
  • โปรดระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวสีเขียว (หรือสีฟ้าคราม) และดรัม OPC โดนแสง ซึ่งจะทำให้ดรัม OPC เกิดความเสียหาย นำกระดาษมาบังดรัม OPC ของตลับหมึกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการโดนแสง
  • ห้ามพลิกตลับหมึก
 7. ปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบว่าปิดฝาสนิทดี หากฝาปิดไม่แน่น อาจเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์เมื่อพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการปิดฝาด้านหน้า
  บันทึก
  ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยสำหรับตลับหมึกใหม่คือ 1,500 หน้ามาตรฐานตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752 (ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยสำหรับตลับหมึกเดิมที่ให้มากับเครื่องพิมพ์คือ 700 หน้ามาตรฐาน)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย