ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-3185FN/FW MFP - การนำกระดาษเอกสารต้นฉบับที่ติดออก

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการนำกระดาษเอกสารต้นฉบับที่ติดออก
เมื่อมีเอกสารต้นฉบับติดอยู่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกช้าๆ
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ให้สแกนต้นฉบับที่เป็นกระดาษหนา บาง หรือแบบผสมโดยใช้กระจกเครื่องสแกน
 1. นำกระดาษที่เหลือออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ เปิด
 3. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
  บันทึก
  หากไม่มีกระดาษในบริเวณนี้ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนถัดไป
 4. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ใส่กระดาษที่นำออกในอุปกรณ์ป้อนกระดาษหากมี
  รูปภาพ : ฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ปิด
 5. เปิดฝาเครื่องสแกน
 6. จับกระดาษที่ใส่ผิดและนำออกจากบริเวณป้อนกระดาษ โดยใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆ ดึงกระดาษไปทางขวา
   รูปภาพ : กระดาษ นำออก
  1. ฝาเครื่องสแกน
 7. ปิดฝาเครื่องสแกน ใส่กระดาษที่นำออกกลับเข้าในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย