ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-3180, CLX-3185, CLX-3186 MFP - การนำกระดาษที่ติดออก

หัวข้อต่อไปนี้แสดงวิธีการแก้ปัญหากระดาษติด
เมื่อกระดาษติด จะมีข้อความคำเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล ดูตารางด้านล่างเพื่อค้นหาและนำกระดาษติดออก
ข้อความ
ตำแหน่งที่กระดาษติด
กระดาษติดในถาด 1
ในบริเวณตัวป้อนกระดาษและด้านในเครื่องพิมพ์
กระดาษติดที่ด้านในเครื่องพิมพ์
ภายในเครื่องพิมพ์
กระดาษติดในบริเวณทางออก
ด้านในเครื่องพิมพ์และในบริเวณทางออกกระดาษ
บันทึก
บางข้อความอาจไม่ปรากฏบนจอแสดงผลขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ ทำตามคำแนะนำในหัวข้อต่อไปเพื่อนำกระดาษที่ติดออก

ในถาด

 1. เปิดและปิดฝาด้านหน้า กระดาษที่ติดจะถูกดันออกจากเครื่องเองโดยอัตโนมัติ หากกระดาษยังไม่ถูกดันออกมา ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
 2. . ดึงถาด 1 ออกมาจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ดึงถาด 1 นำออก
 3. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกโดยค่อยๆ ดึงออกมาตรง ๆ
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
  หากกระดาษไม่ดันเองเมื่อคุณดึง หรือคุณไม่พบกระดาษในบริเวณนี้ ลองตรวจสอบที่บริเวณฟิวเซอร์รอบๆ ตลับหมึก ดูหัวข้อ ในบริเวณชุดฟิวเซอร์
 4. ใส่ถาด 1 กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์จนกว่าจะล็อคเข้าที่ เครื่องจะทำการพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติ

ในบริเวณชุดฟิวเซอร์

หากมีกระดาษติดอยู่ในบริเวณชุดฟิวเซอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออก
 1. เปิดชุดสแกนก่อนแล้วจึงเปิดฝาครอบด้านใน
   รูปภาพ : ชุดสแกน ฝาครอบด้านใน เปิด
  1. ชุดสแกน
  2. ฝาครอบด้านใน
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสฟิวเซอร์ด้านในฝาครอบด้านในเครื่อง เพราะร้อนและอาจทำให้เกิดแผลไหม้ได้ ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบด้านในค้างไว้และค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ จากนั้นฝาครอบด้านในจะปิดโดยอัตโนมัติ ดันชุดสแกนลงเบาๆ จนกว่าจะปิดสนิท ตรวจสอบว่าล็อคเข้าที่ เครื่องจะทำการพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติ
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
    หมายเหตุ
  ระวังอย่าให้หนีบมือ
  หากไม่มีกระดาษ ให้ดันชุดสแกนลงเบาๆ จนกว่าจะปิดสนิท ไปยังขั้นตอนถัดไป
 3. หากต้องการนำกระดาษที่ติดออก ให้เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง เปิด
 4. ค่อยๆ นำกระดาษออกโดยดึงในทิศทางตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้ กระดาษที่ติดส่วนใหญ่อาจนำออกได้ในขั้นตอนนี้
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 5. ปิดฝาด้านหลัง เครื่องจะทำการพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติ

ในบริเวณทางออกกระดาษ

 1. เปิดและปิดฝาด้านหน้า กระดาษที่ติดจะถูกดันออกจากเครื่องพิมพ์เองโดยอัตโนมัติ
 2. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากถาดจ่ายกระดาษ
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
  หากไม่เห็นกระดาษที่ติดหรือรู้สึกถึงแรงต้านขณะดึง ให้หยุดดึงและไปที่ขั้นตอนถัดไป
 3. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง เปิด
 4. หากมีกระดาษติด ให้ดึงออกตรงๆ ข้ามไปยังขั้นตอนสุดท้าย
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
  หากไม่มีกระดาษติดหรือรู้สึกถึงแรงต้านขณะดึง ให้หยุดดึงและไปที่ขั้นตอนถัดไป
 5. ดึงก้านฟิวเซอร์ขึ้น
  รูปภาพ : ก้านฟิวเซอร์ ขึ้น
    หมายเหตุ
  บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 6. เปิดชุดสแกนก่อนแล้วจึงเปิดฝาครอบด้านใน
   รูปภาพ : ชุดสแกน ฝาครอบด้านใน เปิด
  1. ชุดสแกน
  2. ฝาครอบด้านใน
 7. นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์อย่างระมัดระวัง
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 8. ดันชุดสแกนลงช้าๆ และเบาๆ จนกว่าจะปิดสนิท ตรวจสอบว่าล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ชุดสแกน ปิด
    หมายเหตุ
  ระวังอย่าให้หนีบมือ
 9. ดึงก้านฟิวเซอร์ลง
  รูปภาพ : ก้านฟิวเซอร์ ลง
 10. ปิดฝาด้านหลัง เครื่องจะทำการพิมพ์ต่อโดยอัตโนมัติ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย