ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-3170 MFP - การนำกระดาษต้นฉบับที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อเอกสารต้นฉบับติดขณะเคลื่อนที่ผ่านตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) จะมีข้อความคำเตือน Document Jam (เอกสารติด) ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย