ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLX-3170, CLX 3175 MFP - การนำกระดาษติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อกระดาษติด จะมีข้อความคำเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
ดูตารางด้านล่างเพื่อค้นหาและนำกระดาษติดออก
ข้อความ
ตำแหน่งที่กระดาษติด
ไปที่:
Paper Jam 0
Open/Close Door (กระดาษติด 0 ฝาเปิด/ปิด)
ในบริเวณตัวป้อนกระดาษและด้านในเครื่องพิมพ์
Paper Jam 1
Open/Close Door (กระดาษติด 1 ฝาเปิด/ปิด)
ภายในเครื่องพิมพ์
Paper Jam 2
Check Inside (กระดาษติด 2 ตรวจสอบด้านใน)
ด้านในเครื่องพิมพ์และในบริเวณฟิวเซอร์
บันทึก
บางข้อความอาจไม่ปรากฏบนจอแสดงผลขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น
ภาพประกอบในเอกสารฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ ทำตามคำแนะนำในหัวข้อต่อไปเพื่อนำกระดาษที่ติดออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย