ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์อเนกประสงค์ Samsung CLX-6200 CLX-6240 - การนำกระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
บันทึก
ภาพที่ใช้ในเอกสารชุดนี้อาจแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็น ขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้ บางข้อความอาจไม่ปรากฏบนจอแสดงผลขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น
เมื่อพบว่ามีกระดาษติด จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ข้อความ
ตำแหน่งที่กระดาษติด
กระดาษติด 0 ที่ถาดอเนกประสงค์
ในถาดอเนกประสงค์
กระดาษติด 0 ที่ถาด 2
ในถาดเสริม
กระดาษติด 0 เปิดหรือปิดฝา
ในบริเวณตัวป้อนกระดาษหรือด้านในเครื่องพิมพ์
กระดาษติด 1 เปิดหรือปิดฝา
ภายในเครื่องพิมพ์
Paper Jam 2 Check Inside (กระดาษติด 2 ตรวจสอบด้านใน)
ด้านในเครื่องพิมพ์และในบริเวณฟิวเซอร์
Reverse Jam 0 Check Inside (กระดาษติด 0 หน่วยย้อนกระดาษ ตรวจสอบด้านใน)
ในบริเวณฟิวเซอร์หรือในฝาของบริเวณหน่วยย้อนกระดาษ
Reverse Jam 1 Check Inside (กระดาษติด 0 หน่วยย้อนกระดาษ ตรวจสอบด้านใน)
ในฝาด้านหลังหรือในฝาของบริเวณหน่วยย้อนกระดาษ
Remove Paper in Rear Cover (นำกระดาษออกจากฝาด้านหลัง)
ภายในฝาด้านหลัง
Duplex Jam 0 Check Inside (กระดาษติด 0 หน่วยพิมพ์สองด้าน ตรวจสอบด้านใน)
ภายในเครื่องพิมพ์
กระดาษติด 1 หน่วยพิมพ์สองด้าน เปิด/ปิดฝา
ในบริเวณตัวป้อนกระดาษหรือด้านในเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
ปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่นำกระดาษติดออกจากเครื่องพิมพ์

นำกระดาษที่ติดออก

กระดาษติดมักเกิดขึ้นในหลายส่วนของเครื่องพิมพ์ ไปยังส่วนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย