ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์อเนกประสงค์ CLX-6200, CLX-6240 - การเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี่สี และมีตลับหมึกแยกสำหรับแต่ละสีต่อไปนี้: สีเหลือง (Y), สีแดง (M), สีน้ำเงิน (C) และสีดำ (K)
 • ไฟ LED แสดงสถานะและข้อความเกี่ยวกับหมึกที่แสดงบนหน้าจอจะเป็นตัวที่ระบุว่าต้องมีการเปลี่ยนตลับหมึกสำหรับสีใด
 • สำหรับรุ่น CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX แฟ็กซ์ขาเข้าจะมีการบันทึกไว้ในหน่วยความจำ

เปลี่ยนตลับหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับหมึก
 1. ปิดเครื่องพิมพ์และรอประมาณสองถึงสามนาทีให้เครื่องเย็น
 2. ใช้ตัวจับเปิดฝาด้านหน้าจนสุด
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการใช้ตัวจับเปิดฝาด้านหน้า
    หมายเหตุ
  • ห้ามสัมผัสพื้นผิวสีเขียว, ดรัม OPC และด้านหน้าของตลับหมึกแต่ละตัวด้วยมือหรือวัสดุชนิดอื่นๆ ใช้ตัวจับของแต่ละตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
  • ระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของสายพานส่งกระดาษเป็นรอยขีดข่วน
  • หากฝาช่องเปิดไว้นานมากกว่าสองสามนาที ดรัม OPC อาจโดนแสงได้ ซึ่งอาจทำให้ดรัม OPC เกิดความเสียหาย หากต้องหยุดการติดตั้งชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ปิดฝาช่อง
 3. จับตัวจับของตลับหมึก และดึงออกมาเพื่อถอดตลับหมึกจากเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ไปที่ Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการจับตัวจับเพื่อถอดตลับหมึก
    หมายเหตุ
  หากผู้ใช้เปิดฝาด้านหน้า โปรดระมัดระวังอย่าแตะที่ด้านใต้ของแผงควบคุม (ส่วนล่างของชุดฟิวเซอร์) อุณหภูมิของชุดฟิวเซอร์อาจสูงและอาจทำให้ผิวเป็นแผลไหม้ได้
  รูปภาพ : ตัวอย่างการหลีกเลี่ยงไม่จับฟิวเซอร์
  บันทึก
  เมื่อคุณเปิดฝาด้านหน้าและดำเนินการด้านในเครื่องพิมพ์ ขอแนะนำให้คุณถอดสายพานส่งกระดาษออกก่อน เพราะการดำเนินการนั้นอาจทำให้สายพานส่งกระดาษเปื้อนได้
 4. นำตลับหมึกอันใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการนำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
    หมายเหตุ
  • อย่าใช้วัตถุมีคม เช่น ใบมีดหรือกรรไกร ในการเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้พื้นผิวของตลับหมึกเกิดความเสียหายได้
  • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ตลับหมึกโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 5. จับที่ตัวจับของตลับหมึกทั้งสองข้าง และเขย่าจากซ้ายไปขวาเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วตลับ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับที่ตัวจับของตลับหมึกทั้งสองข้าง และเขย่าจากซ้ายไปขวาเบาๆ
 6. วางตลับหมึกบนพื้นผิวเรียบตามภาพที่แสดง และลอกเทปเพื่อนำกระดาษที่คลุมตลับหมึกออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการนำกระดาษที่คลุมตลับหมึกออก
  บันทึก
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 7. ตรวจสอบว่าสีของตลับหมึกตรงกับช่องสีที่ถูกต้องในเครื่องพิมพ์ และจับที่ตัวจับของตลับหมึก ใส่ตลับจนล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ตลับหมึกใหม่ในช่องสีที่เกี่ยวข้อง
 8. ปิดฝาช่อง ตรวจสอบว่าฝาปิดสนิท จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  หากปิดฝาช่องไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย