ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLP-320, CLP-321, CLP-325, CLP-326 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
เมื่อเครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์แสดงว่าตลับหมึกครบเกณฑ์อายุการใช้ตลับหมึกโดยประมาณแล้ว นอกจากนี้ในหน้าต่างโปรแกรม Smart Panel จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งให้เปลี่ยนตลับหมึกด้วย เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี่สี และมีตลับหมึกแยกสำหรับแต่ละสีต่อไปนี้: สีเหลือง (Y), สีแดง (M), สีน้ำเงิน (C) และสีดำ (K)
ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ไปที่ Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)
บันทึก
Samsung ไม่แนะนำให้ใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ของ Samsung เช่น ตลับหมึกที่เติมหรือผลิตซ้ำ Samsung จะไม่รับประกันคุณภาพหรือความเสียหายที่ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ของ Samsung อาจก่อให้เกิดกับเครื่องพิมพ์ได้ การบริการหรือการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นจากการใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ของ Samsung จะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันเครื่องพิมพ์

การเปลี่ยนตลับหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. ปิดเครื่องพิมพ์และรอประมาณสองถึงสามนาทีให้เครื่องเย็น
 2. กดปุ่มเปิดเพื่อเปิดฝาด้านหน้าจนสุด
  รูปภาพ : ตัวอย่างการกดปุ่มเปิด
 3. จับตัวจับของตลับหมึก และดึงออกมาเพื่อถอดตลับหมึกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับตัวจับของตลับหมึก และดึงออกมาเพื่อถอดตลับหมึกจากเครื่องพิมพ์
 4. นำตลับหมึกอันใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. ดึงแถบกระดาษออกจากส่วนเก็บผงหมึกของตลับหมึกใหม่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการดึงแถบกระดาษออก
 6. จับที่ตัวจับของตลับหมึกใหม่ทั้งสองข้าง และเขย่าจากซ้ายไปขวาเพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วตลับ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเขย่าตลับหมึกใหม่
 7. วางตลับหมึกบนพื้นผิวเรียบตามภาพด้านล่าง และถอดฝาครอบปกป้องออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดฝาครอบปกป้องออก
    หมายเหตุ
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 8. ตรวจสอบว่าสีของตลับหมึกตรงกับช่องสีที่ถูกต้องในเครื่องพิมพ์ และจับที่ตัวจับของตลับหมึก ใส่ตลับจนล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ผงหมึกที่ถูกต้องตามช่องสี
 9. ปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบว่าฝาด้านหน้าปิดสนิท จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  หากปิดฝาด้านหน้าไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย