ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
เครื่องพิมพ์นี้ใช้งานสี่สี และมีตลับหมึกแยกสำหรับแต่ละสีต่อไปนี้: สีเหลือง (Y), สีแดง (M), สีน้ำเงิน (C) และสีดำ (K)
ไฟ LED แสดงสถานะและข้อความเกี่ยวกับหมึกที่แสดงบนหน้าจอจะเป็นตัวที่ระบุว่าต้องมีการเปลี่ยนตลับหมึกสำหรับสีใด ในขั้นตอนนี้ จะต้องเปลี่ยนตลับผงหมึก ตรวจสอบประเภทของตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์

การเปลี่ยนตลับหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. ปิดเครื่องและรอประมาณสองถึงสามนาทีให้เครื่องเย็น
 2. ใช้ตัวจับเปิดฝาด้านหน้าจนสุด
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
    หมายเหตุ
  • ห้ามสัมผัสพื้นผิวสีเขียว, ดรัม OPC และด้านหน้าของตลับหมึกแต่ละตัวด้วยมือหรือวัสดุชนิดอื่นๆ ใช้มือจับของตลับหมึกแต่ละอันเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
  • ระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของสายพานส่งกระดาษเป็นรอยขีดข่วน
  • หากปล่อยให้ฝาด้านหน้าเปิดไว้นานมากกว่าสองสามนาที ดรัม OPC อาจโดนแสงได้ ซึ่งจะทำให้ดรัม OPC เกิดความเสียหาย ปิดฝาด้านหน้าหากต้องหยุดการติดตั้งชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 3. จับตัวจับของตลับหมึกที่หมึกหมด และดึงออกมาเพื่อถอดตลับหมึกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออก
    หมายเหตุ
  หากผู้ใช้เปิดฝาด้านหน้า โปรดระมัดระวังอย่าแตะที่ด้านใต้ของแผงควบคุม (ส่วนล่างของชุดฟิวเซอร์) อุณหภูมิของชุดฟิวเซอร์อาจสูงและอาจทำให้ผิวเป็นแผลไหม้ได้
  รูปภาพ : โปรดใช้ความระมัดระวัง
  บันทึก
  เมื่อผู้ใช้เปิดฝาด้านหน้าและดำเนินการด้านในเครื่องพิมพ์ ขอแนะนำให้ถอดสายพานส่งกระดาษออกก่อน เพราะการดำเนินการนั้นอาจทำให้สายพานส่งกระดาษเปื้อนได้
 4. นำตลับหมึกอันใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : เปิดตลับหมึกใหม่
    หมายเหตุ
  • อย่าใช้วัตถุมีคม เช่น ใบมีดหรือกรรไกร ในการเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้พื้นผิวของตลับหมึกเกิดความเสียหายได้
  • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ตลับหมึกโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 5. จับที่ตัวจับของตลับหมึกทั้งสองข้าง และเขย่าจากซ้ายไปขวาเพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วตลับ
  รูปภาพ : เขย่าจากซ้ายไปขวา
 6. วางตลับหมึกบนพื้นผิวเรียบตามภาพที่แสดง และลอกเทปเพื่อนำกระดาษที่คลุมตลับหมึกออก
  รูปภาพ : เอากระดาษที่คลุมตลับหมึกออก
  บันทึก
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 7. ตรวจสอบว่าสีของตลับหมึกตรงกับช่องสีที่ถูกต้องในเครื่องพิมพ์ และจับที่ตัวจับของตลับหมึก ใส่ตลับหมึกจนล็อคเข้าที่
 8. ปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบว่าฝาด้านหน้าปิดสนิท จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  หากปิดฝาด้านหน้าไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย