ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLP-600, CLP-607, CLP-650 - การเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
บันทึก
 • ก่อนเปิดฝาด้านบน ให้ปิดส่วนรองกระดาษออกก่อน
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้าของผู้ใช้ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 • เขย่าตลับหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวด้านใต้ตลับหมึก ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • การพิมพ์หลังจากที่ระบบแสดงสถานะผงหมึกหมดอาจทำให้เครื่องพิมพ์ได้รับความเสียหายร้ายแรงได้
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี่สี และมีตลับหมึกแยกสำหรับแต่ละสีต่อไปนี้: สีเหลือง (Y), สีแดง (M), สีน้ำเงิน (C) และสีดำ (K)
เมื่อไฟ LED ผงหมึก ติดสว่างที่แผงควบคุมซึ่งระบุตลับหมึกตามแต่ละสี เครื่องพิมพ์จะหยุดพิมพ์งาน สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น CLP-600N หรือ CLP-650 เท่านั้น จอแสดงผลที่แผงควบคุมจะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า [Color] Toner Empty ([สี] ผงหมึกหมด) เปลี่ยนตลับหมึกที่ระบุในขั้นตอนนี้ เมื่อข้อความ [Color] Toner Empty ([สี] ผงหมึกหมด) ปรากฏขึ้นมา เครื่องพิมพ์จะหยุดการพิมพ์จนกว่าจะเปลี่ยนตลับหมึกใหม่ในเครื่องพิมพ์
 1. ปิดเครื่องพิมพ์และรอประมาณสองถึงสามนาทีให้เครื่องเย็น
 2. ใช้ตัวจับเปิดฝาช่องจนสุด
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเปิดฝาช่อง
    หมายเหตุ
  • ห้ามสัมผัสพื้นผิวสีเขียว, ดรัม OPC และด้านหน้าของตลับหมึกแต่ละตัวด้วยมือหรือวัสดุชนิดอื่นๆ ใช้ตัวจับของแต่ละตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
  • ระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของสายพานส่งกระดาษเป็นรอยขีดข่วน
  • หากฝาช่องเปิดไว้นานมากกว่าสองสามนาที ดรัม OPC อาจโดนแสงได้ ซึ่งอาจทำให้ดรัม OPC เกิดความเสียหาย หากต้องหยุดการติดตั้งชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ปิดฝาช่อง
 3. จับตัวจับของตลับหมึกที่หมึกหมด และดึงออกมาเพื่อถอดตลับหมึกจากเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ไปที่ Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับตลับหมึกโดยใช้ตัวจับแล้วดึงออกมาเพื่อถอดออก
 4. นำตลับหมึกอันใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการนำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
    หมายเหตุ
  • อย่าใช้วัตถุมีคม เช่น ใบมีดหรือกรรไกร ในการเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้พื้นผิวของตลับหมึกเกิดความเสียหายได้
  • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ตลับหมึกโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 5. จับที่ตัวจับของตลับหมึกทั้งสองข้าง และเขย่าจากซ้ายไปขวาเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วตลับ
  รูปภาพ : ตัวอย่างการจับที่ตัวจับของตลับหมึกทั้งสองข้าง และเขย่าจากซ้ายไปขวาเบาๆ
 6. วางตลับหมึกบนพื้นผิวเรียบตามภาพที่แสดง และลอกเทปเพื่อนำกระดาษที่คลุมตลับหมึกออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการนำกระดาษที่คลุมตลับหมึกออก
  บันทึก
  หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 7. ตรวจสอบว่าสีของตลับหมึกตรงกับช่องสีที่ถูกต้องในเครื่องพิมพ์ และจับที่ตัวจับของตลับหมึก ใส่ตลับจนล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ตลับจนล็อคเข้าที่
 8. ปิดฝาช่อง ตรวจสอบว่าฝาช่องปิดสนิท จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการปิดฝาช่อง
    หมายเหตุ
  หากปิดฝาช่องไม่สนิท เครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย