ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLP-680, CLP-415 - การนำกระดาษที่ติดออก

หัวข้อต่อไปนี้แสดงวิธีการแก้ปัญหากระดาษติด

ในถาด 1

บันทึก
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทของเครื่องพิมพ์ ดูหัวข้อมุมมองด้านหน้า
 1. ถอดถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ ถอดออก
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 3. ใส่ถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ถาดกระดาษ ใส่

ในถาดเสริม (เฉพาะรุ่น CLP-68xND/DW Series)

 1. เปิดถาดเสริม
  รูปภาพ : ถาดเสริม เปิด
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 3. ปิดถาดเสริม
  รูปภาพ : ถาดเสริม ปิด
  บันทึก
  หากคุณไม่เห็นกระดาษในบริเวณนี้ ให้หยุดและไปที่ขั้นตอนถัดไป
 4. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง เปิด
 5. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 6. ปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง ปิด

ในตัวป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์

CLP-41xN/NW series

 1. เปิดถาดอเนกประสงค์
  รูปภาพ : ถาดอเนกประสงค์ เปิด
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 3. ปิดถาดอเนกประสงค์
  รูปภาพ : ถาดอเนกประสงค์ ปิด

CLP-68xND/DW series

 1. เปิดตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง จากนั้นค่อยๆ นำกระดาษออก
  รูปภาพ : ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง เปิด
  บันทึก
  หากคุณไม่เห็นกระดาษในบริเวณนี้ ให้หยุดและไปที่ขั้นตอนถัดไป
 2. ปิดส่วนรองเสริมของถาดป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  รูปภาพ : ส่วนรองเสริมของถาด ปิด
 3. ปิดตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง
  รูปภาพ : ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง ปิด
 4. นำถาดอเนกประสงค์ออก
  รูปภาพ : ถาดอเนกประสงค์ นำออก
 5. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 6. ใส่ถาดอเนกประสงค์
  รูปภาพ : ถาดอเนกประสงค์ ใส่

ภายในเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทของเครื่องพิมพ์ ดูหัวข้อมุมมองด้านหน้า
 1. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง เปิด
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 3. ปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง ปิด

ในบริเวณทางออก

CLP-41xN/NW series

  หมายเหตุ
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 1. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากบริเวณทางออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
  บันทึก
  หากคุณไม่เห็นกระดาษในบริเวณนี้ ให้หยุดและไปที่ขั้นตอนถัดไป
 2. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง เปิด
 3. เปิดฝาปิดกระดาษติดฟิวเซอร์
  รูปภาพ : ฝาปิดกระดาษติดฟิวเซอร์ เปิด
 4. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 5. ปิดฝาปิดกระดาษติดฟิวเซอร์
  รูปภาพ : ฝาปิดกระดาษติดฟิวเซอร์ ปิด
 6. ปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง ปิด

CLP-68xND/DW series

  หมายเหตุ
บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 1. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออกจากบริเวณทางออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
    หมายเหตุ
  บริเวณฟิวเซอร์จะร้อน ระวังเมื่อนำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง เปิด
 3. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 4. ปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง ปิด

ในบริเวณชุดการพิมพ์สองด้าน (เฉพาะรุ่น CLP-68xND/DW series)

 1. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง เปิด
 2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : กระดาษ นำออก
 3. ปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ฝาด้านหลัง ปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย