ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLP-680, CLP-415 - การเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี่สี และมีตลับหมึกแยกสำหรับแต่ละสีต่อไปนี้: สีเหลือง (Y), สีแดง (M), สีน้ำเงิน (C) และสีดำ (K)
 • ไฟ LED แสดงสถานะและข้อความเกี่ยวกับผงหมึกที่ปรากฏบนหน้าจอ จะเป็นตัวระบุว่าเมื่อใดที่ต้องมีการเปลี่ยนตลับหมึกแต่ละสี
 • หน้าต่างโปรแกรม Samsung Printing Status ปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าตลับหมึกสีใดที่หมด ดูหัวข้อ การใช้งาน Samsung Printer Status
ตรวจสอบประเภทของตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ดูหัวข้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีให้ใช้
บันทึก
 • เขย่าตลับหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทของเครื่องพิมพ์ ดูหัวข้อมุมมองด้านหน้า
  หมายเหตุ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึก อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้าของผู้ใช้ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า เปิด
 2. เลื่อนถาดตลับหมึกออกมา
  รูปภาพ : ถาดตลับหมึก เลื่อนออก
 3. ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ไปที่ Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)
  รูปภาพ : นำผงหมึกออก
 4. CLP-41xN/NW series
  1. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ อย่าลืมนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล
   รูปภาพ : แกะกล่องผงหมึก
   รูปภาพ : แกะบรรจุภัณฑ์
  2. เขย่าจากตลับหมึก 5 - 6 ครั้งจากซ้ายไปขวา
   รูปภาพ : เขย่าผงหมึก
 5. CLP-68xND/DW series
  1. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ อย่าลืมนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล
   รูปภาพ : แกะกล่องผงหมึก
   รูปภาพ : แกะบรรจุภัณฑ์
  2. เขย่าจากตลับหมึก 5 - 6 ครั้งจากซ้ายไปขวา
   รูปภาพ : เขย่าผงหมึก
 6. ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ผงหมึกใหม่
 7. เลื่อนถาดตลับหมึกออกมา
  รูปภาพ : ถาดตลับหมึก เลื่อนเข้า
 8. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า ปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย