ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung - การนำกระดาษติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อกระดาษติด จะมีข้อความคำเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
ดูตารางด้านล่างเพื่อค้นหาและนำกระดาษติดออก
ข้อความ
ตำแหน่งที่กระดาษติด
ไปที่:
MP Tray
Paper Jam 0 (ถาด MP กระดาษติด 0)
ในถาดอเนกประสงค์
Tray 2
Paper Jam 0 (ถาด 2 กระดาษติด 0)
ในถาดเสริม
Paper Jam 0
Open/Close Door (กระดาษติด 0 ฝาเปิด/ปิด)
ในบริเวณตัวป้อนกระดาษและด้านในเครื่องพิมพ์
Paper Jam 1
Open/Close Door (กระดาษติด 1 ฝาเปิด/ปิด)
ภายในเครื่องพิมพ์
Paper Jam 2
Check Inside (กระดาษติด 2 ตรวจสอบด้านใน)
ด้านในเครื่องพิมพ์และบริเวณทางออกกระดาษ
กระดาษติดในหน่วยพิมพ์สองด้าน 0
ตรวจสอบด้านใน*
ภายในเครื่องพิมพ์
บันทึก
สัญลักษณ์ * หมายถึงคุณสมบัติเสริมที่ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ ทำตามคำแนะนำในหัวข้อต่อไปเพื่อนำกระดาษที่ติดออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย