ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

    HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLP-600, CLP-607, CLP-650 - การนำกระดาษติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
เมื่อพบว่ามีกระดาษติด จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  บันทึก
ภาพที่ใช้ในเอกสารชุดนี้อาจแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็น ขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้
  หมายเหตุ
ปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่นำกระดาษติดออกจากเครื่องพิมพ์
ไฟ LED บน Status Map
ข้อความ (รุ่น CLP-600N เท่านั้น)
ตำแหน่งที่กระดาษติด
ไปที่
Jam0 in Tray 1 (กระดาษติด0 ในถาด 1)
ในบริเวณตัวป้อนกระดาษ
Jam0 in MP Tray (กระดาษติด0 ในถาด MP)
ในถาดอเนกประสงค์
Jam Inside Printer (กระดาษติดภายในเครื่องพิมพ์)
ภายในเครื่องพิมพ์
Jam in Exit Area (กระดาษติดบริเวณทางออก)
ในบริเวณทางออกกระดาษ
Jam0 in Tray 2 (กระดาษติด0 ในถาด 1)
ในถาด 2 เสริม
  บันทึก
หากต้องการพิมพ์ต่อหลังจากเอากระดาษที่ติดออกแล้ว ให้เปิดและปิดฝาช่อง
นำกระดาษที่ติดออก
กระดาษติดมักเกิดขึ้นในหลายส่วนของเครื่องพิมพ์ ไปยังส่วนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย