ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Samsung CLP-600, CLP-607, CLP-650 - การนำกระดาษติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
เมื่อพบว่ามีกระดาษติด จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
บันทึก
ภาพที่ใช้ในเอกสารชุดนี้อาจแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็น ขึ้นอยู่กับรุ่นและตัวเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้
  หมายเหตุ
ปิดเครื่องพิมพ์ขณะที่นำกระดาษติดออกจากเครื่องพิมพ์
ไฟ LED บน Status Map
ข้อความ (รุ่น CLP-600N เท่านั้น)
ตำแหน่งที่กระดาษติด
ไปที่
Jam0 in Tray 1 (กระดาษติด0 ในถาด 1)
ในบริเวณตัวป้อนกระดาษ
Jam0 in MP Tray (กระดาษติด0 ในถาด MP)
ในถาดอเนกประสงค์
Jam Inside Printer (กระดาษติดภายในเครื่องพิมพ์)
ภายในเครื่องพิมพ์
Jam in Exit Area (กระดาษติดบริเวณทางออก)
ในบริเวณทางออกกระดาษ
Jam0 in Tray 2 (กระดาษติด0 ในถาด 1)
ในถาด 2 เสริม
บันทึก
หากต้องการพิมพ์ต่อหลังจากเอากระดาษที่ติดออกแล้ว ให้เปิดและปิดฝาช่อง

นำกระดาษที่ติดออก

กระดาษติดมักเกิดขึ้นในหลายส่วนของเครื่องพิมพ์ ไปยังส่วนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหากระดาษติด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย