ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
บันทึก
 • ก่อนเปิดฝาด้านบน ให้ปิดส่วนรองกระดาษออกก่อน
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้าของผู้ใช้ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 • เขย่าตลับหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวด้านใต้ตลับหมึก ใช้ตัวจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • การพิมพ์หลังจากที่ระบบแสดงสถานะผงหมึกหมดอาจทำให้เครื่องพิมพ์ได้รับความเสียหายร้ายแรงได้
เมื่อตลับหมึกหมดอายุ หน้าต่าง Printing Status (สถานะการพิมพ์) จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึก
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า เปิด
 2. ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ หากต้องการรีไซเคิลตลับหมึก ให้ไปที่ Product Returns and Recycling (การรีไซเคิลและการคืนผลิตภัณฑ์)
  รูปภาพ : นำผงหมึกออก
 3. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ อย่าลืมนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : แกะกล่องผงหมึก
 4. ยกพลาสติกออกจากตลับหมึกแล้วเลื่อนออก
   รูปภาพ : นำพลาสติกผงหมึกออก
  1. ยกพลาสติกป้องกันออก
  2. เลื่อนพลาสติกป้องกันออกมา
 5. ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ผงหมึกใหม่
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาด้านหน้า ปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย