ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

    หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

เครื่องพิมพ์ Samsung - PostScript: การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

การติดตั้ง

มีอยู่ใน support.hp.com เป็นประเภทของ UPD3
รูปภาพ : ตัวติดตั้งเครื่องพิมพ์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

Device Options (ตัวเลือกอุปกรณ์) > Advanced Features (คุณสมบัติขั้นสูง)
รูปภาพ : Advanced Features (คุณสมบัติขั้นสูง):
Font Size (ขนาดแบบอักษร)
ระบุขนาดแบบอักษรต่ำสุดและสูงสุด (พิกเซล) ที่ไดร์ฟ PostScript จะดาวน์โหลดแบบอักษร TrueType ตามแบบอักษรเค้าร่าง (ประเภท 1) แบบอักษรที่เล็กหรือใหญ่กว่าการตั้งค่าจะดาวน์โหลดเป็นแบบอักษรบิตแมป (ประเภท 3)
Send CTRL+D (ส่ง CTRL+D)
ระบุว่าเครื่องพิมพ์จะรีเซ็ตเมื่อเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของทุกเอกสาร PostScript การตั้งค่าเริ่มต้นไม่ถูกเลือกอยู่
CTRL+D จะรีเซ็ตเครื่องพิมพ์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้แน่ใจว่างานก่อนหน้านี้จะไม่ส่งผลต่องานพิมพ์ปัจจุบัน ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับงานผ่านพอร์ตขนานหรืออนุกรม
Preferences (การตั้งค่า) > Advanced (ขั้นสูง) > Output Options (ตัวเลือกเอาต์พุต) > Output (เอาต์พุต)
รูปภาพ : PostScript PassThrough
PostScript PassThrough
Auto (อัตโนมัติ)
ไดรเวอร์กำหนดโดยอัตโนมัติตามตัวเลือกการพิมพ์ที่ผู้ใช้ต้องการ
On (เปิด)
แอปพลิเคชันสร้างข้อมูล PostScript ให้คุณภาพเอาต์พุต PS ที่ดีกว่า แต่ไม่สามารถรับประกันตัวเลือกผู้ใช้ได้
Off (ปิด)
แอปพลิเคชันจะไม่สร้างข้อมูล PostScript แม้ในออบเจกต์ PS คุณภาพออบเจกต์ PS ไม่สามารถรับประกันได้ แต่ตัวเลือกผู้ใช้จะทำงานอย่างถูกต้อง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย