ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับ HP Z4 G4 Workstation

รูปภาพผลิตภัณฑ์

HP Z4 G4 Workstation
HP Z4 G4 Workstation

ระบบปฏิบัติการ

คุณสมบัติ
คำอธิบาย
ติดตั้งมาให้แล้ว
สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Xeon W
Windows 10 Pro 64 สำหรับเวิร์กสเตชัน (เฉพาะสำหรับการกำหนดค่าแบบ Xeon W)
Windows 10 Pro 64
Windows 10 Pro High End (เฉพาะสำหรับการกำหนดค่าแบบ Core X)
Windows 10 Pro 64 National Academic Plus (เฉพาะสำหรับการกำหนดค่าแบบ Core i7-X)
HP Linux Ready
บันทึก
รวมไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 64 บิตของ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 และ 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 11 และ Ubuntu 14.04.
Red Hat Enterprise Linux Desktop Workstation
บันทึก
ใบแสดงสิทธิ์การใช้งานพร้อมบริการ 1 ปีและไม่มี OS ติดตั้งมาให้ OS ที่สองนี้จะต้องสั่งซื้อพร้อมกับ HP Linux Installer Kit เหมือนกับ OS แรก
รองรับ
Windows 7 64 (สามารถลดเกรดได้ โดยการร้องขอจากฝ่ายบริการของ HP) (เฉพาะสำหรับการกำหนดค่าแบบ Xeon W และประเทศจีนเท่านั้น)
บันทึก
มีการติดตั้ง Windows 10 มาให้แล้ว สามารถใช้ซอฟต์แวร์ Windows ได้ครั้งละเวอร์ชันเดียว การสลับไปมาระหว่างสองเวอร์ชัน คุณจะต้องยกเลิกการติดตั้งเวอร์ชันหนึ่งก่อนจึงจะติดตั้งเวอร์ชันอื่นได้ สำรองข้อมูลทั้งหมด (ไฟล์ รูปภาพ ฯลฯ) ก่อนที่จะทำการถอนการติดตั้งและติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
Red Hat Enterprise Linux Desktop 7.4
SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP3
Ubuntu 16.04.3 LTS
บันทึก
คุณลักษณะบางอย่างอาจมีให้บริการใน Windows บางรุ่นหรือบางเวอร์ชันเท่านั้น ทั้งนี้ตัวเครื่องนี้อาจจำเป็นต้องอัปเกรด และ/หรือซื้อฮาร์ดแวร์ ไดรเวอร์ ซอฟต์แวร์ หรืออัปเดต BIOS เพิ่มเติม เพื่อให้ใช้งาน Windows ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด การอัพเดตอัตโนมัติสำหรับ Windows 10 จะเปิดใช้งานอยู่เสมอ อาจมีการคิดค่าธรรมเนียม ISP และมีการกำหนดใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการอัพเดต
ตามนโยบายสนับสนุนของ Microsoft ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับการทำงานกับ Windows 8 หรือ Windows 7, HP ไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 8 หรือ Windows 7 ที่กำหนดค่าแบบพร้อมโปรเซสเซอร์ Intel และ AMD เจเนอเรชันที่ 7 หรือรุ่นใหม่กว่าหรือให้ไดร์เวอร์สำหรับ Windows 8 หรือ Windows 7 ใดๆ

โปรเซสเซอร์

รายละเอียดทางเทคนิค
คำอธิบาย
โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W-2195
2.3 GHz
แคช 24.75 MB, 18 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.3 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
140 วัตต์
รองรับเทคโนโลยี Intel vPro
โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W-2175
2.5 GHz
แคช 19.25 MB, 14 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.3 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
140 วัตต์
รองรับเทคโนโลยี Intel vPro
โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W-2155
3.3 GHz
แคช 13.75 MB, 10 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.0 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
140 วัตต์
รองรับเทคโนโลยี Intel vPro
โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W-2145
3.7 GHz
แคช 11 MB, 8 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.5 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
140 วัตต์
รองรับเทคโนโลยี Intel vPro
โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W-2135
3.7 GHz
แคช 8.25 MB, 6 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.5 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
140 วัตต์
รองรับเทคโนโลยี Intel vPro
โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W-2133
3.6 GHz
แคช 8.25 MB, 6 แกนประมวลผล
สูงสุด 3.9 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
140 วัตต์
รองรับเทคโนโลยี Intel vPro
โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W-2125
4.0 GHz
แคช 8.25 MB, 4 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.5 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
120 W
รองรับเทคโนโลยี Intel vPro
โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W-2123
3.6 GHz
แคช 8.25 MB, 4 แกนประมวลผล
สูงสุด 3.9 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
120 W
รองรับเทคโนโลยี Intel vPro
โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W-2104
3.2 GHz
แคช 8.25 MB, 4 แกนประมวลผล
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2400 MT/s
120 W
โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W-2102
2.9 GHz
แคช 8.25 MB, 4 แกนประมวลผล
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2400 MT/s
120 วัตต์
โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-9980XE
3.0 GHz
แคช 24.75 MB, 18 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.5 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
165 วัตต์
โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-9920X
3.5 GHz
แคช 19.25 MB, 12 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.5 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
165 วัตต์
โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-9820X
3.3 GHz
แคช 16.5 MB, 10 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.2 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
165 วัตต์
โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-9800X
3.8 GHz
แคช 16.5 MB, 8 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.5 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
165 วัตต์
โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7980XE
2.6 GHz
แคช 24.75 MB, 18 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.2 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
165 วัตต์
โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7960X
2.8 GHz
แคช 22 MB, 16 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.2 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
165 วัตต์
โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7940X
3.1 GHz
แคช 19.25 MB, 14 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.3 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
165 วัตต์
โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7920X
2.9 GHz
แคช 16.5 MB, 12 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.3 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
140 วัตต์
โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7900X
3.3 GHz
แคช 13.75 MB, 10 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.3 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
140 วัตต์
โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7820X
3.6 GHz
แคช 11 MB, 8 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.3 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
140 วัตต์
โปรเซสเซอร์ Intel Core i9-7800X
3.5 GHz
แคช 8.25 MB, 6 แกนประมวลผล
สูงสุด 4.0 GHz ด้วยเทคโนโลยี Intel Turbo Boost
รองรับหน่วยความจำ DDR4 ซึ่งมีอัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 2666 MT/s
140 วัตต์
ชิปเซ็ต
ชิปเซ็ต Intel C422 (โปรเซสเซอร์ Intel Xeon W)
ชิปเซ็ต Intel X299 (โปรเซสเซอร์ Intel Core X ซีรีส์)
บันทึก
ระบบ Multicore ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บางตัว ลูกค้าบางรายหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์บางตัวเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีนี้ จำเป็นต้องใช้ระบบประมวลผลแบบ 64 บิต ประสิทธิภาพและความถี่นาฬิกาจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับปริมาณงานของแอพพลิเคชั่น และกำหนดค่าทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การกำหนดตัวเลขของ Intel ไม่ได้เป็นการวัดว่ามีประสิทธิภาพสูงแต่อย่างใด

กราฟิก

คุณสมบัติ
คำอธิบาย
Entry 3D (รองรับการ์ดแสดงผลสองการ์ด)
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro P600 2 GB (GFX รุ่นแรก)
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro P400 2GB
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro P620 2 GB
บันทึก
การกำหนดค่าการ์ดแสดงผลแบบคู่จำเป็นต้องใช้โครงเครื่องแบบ 750 วัตต์ หรือ 1000 วัตต์และพัดลม HP Z4 G4 และชุดสำหรับใส่การ์ดทางด้านหน้า ซึ่งมีจำหน่ายทั้งที่เป็น CTO และ AMO
Mid-range 3D (รองรับการ์ดแสดงผลสองการ์ด)
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro P1000 4 GB (GFX ตัวแรก)
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro P2000 5 GB (GFX ตัวแรก)
การ์ดแสดงผล AMD Radeon Pro WX 3100 4GB
การ์ดแสดงผล AMD Radeon Pro WX 4100 4GB
บันทึก
การกำหนดค่าการ์ดแสดงผลแบบคู่จำเป็นต้องใช้โครงเครื่องแบบ 750 วัตต์ หรือ 1000 วัตต์และพัดลม HP Z4 G4 และชุดสำหรับใส่การ์ดทางด้านหน้า ซึ่งมีจำหน่ายทั้งที่เป็น CTO และ AMO
3D ระดับชั้นสูง (รองรับการ์ดแสดงผลสองการ์ด)
การ์ดแสดงผล AMD Radeon Pro WX 7100 8 GB (GFX รุ่นแรก)
การ์ดแสดงผล AMD Radeon Pro WX 9100 16 GB
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro P4000 8 GB (GFX รุ่นแรก)
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro P5000 16 GB (GFX รุ่นแรก)
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro P6000 24 GB (GFX รุ่นแรก)
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro GP100 16 GB
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro GV100 32 GB
บันทึก
การกำหนดค่าสำหรับรองรับการ์ดแสดงผลการ์ดเดียวจำเป็นต้องใช้โครงเครื่องแบบ 750 วัตต์ และ 1000 วัตต์และพัดลม HP Z4 G4 และชุดสำหรับใส่การ์ดทางด้านหน้า ซึ่งมีจำหน่ายทั้งที่เป็น CTO และ AMO
การกำหนดค่าการ์ดแสดงผลแบบคู่จำเป็นต้องใช้โครงเครื่องแบบ 1000 วัตต์
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro RTX 4000 8 GB
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro RTX 5000 16 GB
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB
การ์ดแสดงผล NVIDIA Quadro RTX 8000 48 GB
NVIDIA Quadro Sync II (รองรับการ์ดแสดงผลการ์ดเดียว)
บันทึก
การกำหนดค่าการ์ดแสดงผลแบบคู่จำเป็นต้องใช้โครงเครื่องแบบ 750 วัตต์ หรือ 1000 วัตต์และพัดลม HP Z4 G4 และชุดสำหรับใส่การ์ดทางด้านหน้า ซึ่งมีจำหน่ายทั้งที่เป็น CTO และ AMO
หัวต่อการ์ดแสดงผล
หัวต่อการ์ดแสดงผล NVIDIA SLI 2 ช่อง
สายเชื่อมต่อ Quadro RTX NVLink 2 ช่อง (RTX 5000)
สายเชื่อมต่อ Quadro RTX NVLink แบนด์วิดท์สูง 2 ช่อง (RTX 6000 และ 8000)
อะแดปเตอร์สายการ์ดแสดงผล
อะแดปเตอร์แปลงพอร์ต HP DisplayPort เป็น HDMI
อะแดปเตอร์แปลงพอร์ต HP DisplayPort เป็น Dual Link DVI
อะแดปเตอร์แปลง DisplayPort เป็น DVI-D
อะแดปเตอร์แปลง DisplayPort เป็น DVI-D (2-แพ็ค)
อะแดปเตอร์แปลง DisplayPort เป็น DVI-D (4-แพ็ค)
อะแดปเตอร์แปลง DisplayPort เป็น DVI-D (6-แพ็ค)
สายอะแดปเตอร์ HP Single miniDP-เป็น-D
สายอะแดปเตอร์ HP Single miniDP-เป็น-D (2 แพ็ค)
สายอะแดปเตอร์ HP Single miniDP-เป็น-D (4 แพ็ค)
สายอะแดปเตอร์ HP Single miniDP-เป็น-D (8 แพ็ค)

จอแสดงผล

คุณสมบัติ
คำอธิบาย
จอแสดงผล
จอแสดงผล HP Z Z22n G2
จอแสดงผล HP Z Z23n G2
จอแสดงผล HP Z Z24i G2
จอแสดงผล HP Z Z24n G2
จอแสดงผล HP Z Z24nf G2
จอแสดงผล HP Z Z27n G2
จอแสดงผล HP Z27s IPS UHD 27 นิ้ว (จอแสดงผล 4K)
บันทึก
ความละเอียดจะขึ้นอยู่กับความสามารถของจอภาพและการตั้งค่าความละเอียดและความลึกของสี
ขนาดหน้าจอวัดแนวทะแยง จอภาพทั้งหมดรองรับโดยระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่มีจาก HP

การจัดเก็บข้อมูลและไดร์ฟ

คุณสมบัติ
คำอธิบาย
ฮาร์ดไดร์ฟ SCSI (SAS) ต่อแบบ Serial
ฮาร์ดไดรฟ์ HP 300GB 15K SAS SFF (จำเป็นต้องมีการ์ดควบคุมเพิ่มเติม)
บันทึก
มีในการกำหนดค่าแบบบน Xeon W เท่านั้น
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) SATA
ฮาร์ดไดรฟ์ HP 500GB SATA 6Gb/s 7200
ฮาร์ดไดรฟ์ HP 500GB 7200rpm SATA SFF SED
ฮาร์ดไดรฟ์ HP 1TB SATA 6Gb/s 7200
ฮาร์ดไดรฟ์ HP 1TB Enterprise SATA 7200
ฮาร์ดไดรฟ์ HP 2TB SATA 6Gb/s 7200
ฮาร์ดไดรฟ์ HP 4TB SATA 7200
ฮาร์ดไดรฟ์ HP 6TB Enterprise SATA 7200
บันทึก
ไดร์ฟ SATA ขนาด 8.89 ซม. (3.5 นิ้ว) ความเร็วรอบ 7200 rpm (สูงสุด 4 ชุด)
500 GB, 1.0, 2.0, 4.0 TB
รวมทั้งหมดไม่เกิน 16 TB
ไดรฟ์ SATA Solid State (SSD)
HP 256GB SATA SSD
HP 512GB SATA SSD
HP 1TB SATA SSD
HP 2TB SATA SSD
ไดรฟ์ Solid State HP 256GB SATA SED Opal2
ไดรฟ์ Solid State HP 512GB SATA SED Opal2
ไดรฟ์ Solid State HP Enterprise Class 240GB SATA
ไดรฟ์ Solid State HP Enterprise Class 480GB SATA
ไดรฟ์ PCIe Solid State (SSD)
ชุดไดร์ฟ HP Z Turbo 256GB MLC (Z4/Z6 G4) SSD
ชุดไดร์ฟ HP Z Turbo 512GB MLC (Z4/Z6 G4) SSD
ชุดไดร์ฟ HP Z Turbo 1TB MLC (Z4/Z6 G4) SSD
ชุดไดร์ฟ 256GB TLC (Z4/Z6 G4) SSD
ชุดไดร์ฟ 512GB TLC (Z4/Z6 G4) SSD
ชุดไดร์ฟ 1TB TLC (Z4/Z6 G4) SSD
ชุดไดร์ฟ HP Z Turbo 2TB TLC (Z4/Z6 G4) SSD
ชุดไดร์ฟ HP Z Turbo 256GB SED (Z4/Z6 G4) SSD
ชุดไดร์ฟ HP Z Turbo 512GB SED (Z4/Z6 G4) SSD
ไดร์ฟ HP Z Turbo Quad Pro
ไดร์ฟ HP Z Turbo Quad Pro 2x256GB PCIe SSD
ไดร์ฟ HP Z Turbo Quad Pro 2x512GB PCIe SSD
ไดร์ฟ HP Z Turbo Quad Pro 2x1TB PCIe SSD
ไดร์ฟ HP Z Turbo Quad Pro 2x2TB PCIe SSD
บันทึก
โมดูล Dual M.2 SSD พร้อมชุดยึด
โมดูลไดร์ฟ HP Z Turbo Quad Pro 256GB SSD
โมดูลไดร์ฟ HP Z Turbo Quad Pro 512GB SSD
โมดูลไดร์ฟ HP Z Turbo Quad Pro 1TB SSD
โมดูลไดร์ฟ HP Z Turbo Quad Pro 2TB TLC SSD
บันทึก
โมดูลไดร์ฟ Z Turbo Quad Pro ต้องใช้พัดลม Z4 G4 และชุดใส่การ์ดด้านหน้าที่มีจำหน่ายเป็น CTO
โมดูลไดร์ฟ Z Turbo Quad Pro ไม่รองรับการทำงานกับการกำหนดค่าแบบบนโปรเซสเซอร์ Core i7-X
โมดูล M.2 SSD เท่านั้นที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งเข้าไปในชุดยึด Quad Pro ได้
ไดร์ฟ HP Z Turbo Dual Pro
ไดร์ฟ HP Z Turbo Dual Pro 256 GB TLC SSD
ไดร์ฟ HP Z Turbo Dual Pro 512 GB TLC SSD
ไดร์ฟ HP Z Turbo Dual Pro 1TB TLC SSD
ไดร์ฟ HP Z Turbo Dual Pro 2TB TLC SSD
Intel 905p ซีรีส์ SSD (Opatane SSD)
Intel Optane SSD 905p 280 GB AIC
Intel Optane SSD 905p 480 GB AIC
Intel Optane SSD 905P 380 GB M.2 PCIe Dual
Intel Optane SSD 905P 2x380 GB M.2 PCIe Quad
บันทึก
โมดูลไดร์ฟ Z Turbo Quad Pro ต้องใช้พัดลม Z4 G4 และชุดใส่การ์ดด้านหน้าที่มีจำหน่ายเป็น CTO
โมดูล Intel Optane SSD 905P 380 GB M.2 SSD
บันทึก
โมดูล M.2 SSD เท่านั้นที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งเข้าไปในชุดยึด Quad Pro ได้
Intel Virtual RAID บน CPU (Intel VROC) สำหรับ NVMe
โมดูลคอนโทรลเลอร์มาตรฐาน Intel VROC NVMe SSD
ต้องใช้โปรเซสเซอร์ Xeon
รองรับการทำงานของ RAID 0, 1 และ 1 และ 0
รองรับการทำงานของ RAID 0, 1 และ 10 รวมถึง RAID 5 ที่มีตัวเลือกปิดช่องการเขียน
สนับสนุน RAID (ปรับตั้งมาจากโรงงาน)
การกำหนดค่าแบบ SATA RAID 0 Striped array
การกำหนดค่าแบบ SATA RAID 1 Mirrored array
การกำหนดค่าแบบ SATA RAID 1, 0 Striped/Mirrored
บันทึก
ฟังก์ชั่นการทำงานของ SW RAID ให้มาใน Red Hat
ชุดควบคุมฮาร์ดไดรฟ์
ชุดควบคุม MicroSemi 2100-4i4e SAS (Smart Host Bus Adapter)
บันทึก
มีในการกำหนดค่าแบบบน Xeon W เท่านั้น
ออพติคอลไดร์ฟ HP Slim tray
HP 9.5mm Slim Blu Ray Disc Writer
HP 9.5mm Slim DVD ROM
HP 9.5mm Slim DVD Writer
ตัวเขียนแผ่น DVD HP HH (16X RW DVD-R)
บันทึก
การติดตั้งออพติคอลไดร์ฟเข้าไปใน Z4 G4 จำเป็นต้องใช้ตัวปรับช่องใส่ภายนอกขนาด 13.33 ซม. (5.25 นิ้ว)
ตัวอ่านการ์ด
ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ HP SD 4
บันทึก
สำหรับโซลิดสเตทไดรฟ์หรือฮาร์ดไดรฟ์ GB = 1 พันล้านไบต์ TB = 1 ล้านล้านไบต์ แต่ความจุจริงๆ ที่ได้รับการฟอร์แมตแล้วจะน้อยกว่านั้น จะมีการสำรองพื้นที่สูงสุด 30 GB สำหรับซอฟต์แวร์การกู้คืนระบบ

หน่วยความจำ

รายละเอียดทางเทคนิค
คำอธิบาย
DDR4-2666 registered DIMM
HP 8GB (8 GB x 1) DDR4-2666 ECC Reg RAM
16 GB (8 GB x 2) DDR4-2666 ECC Reg RAM
24 GB (8 GB x 3) DDR4-2666 ECC Reg RAM
32 GB (8 GB x 4) DDR4-2666 ECC Reg RAM
64 GB (8 GB x 8) DDR4-2666 ECC Reg RAM
16 GB (16 GB x 1) DDR4-2666 ECC Reg RAM
32 GB (16 GB x 2) DDR4-2666 ECC Reg RAM
64 GB (16 GB x 4) DDR4-2666 ECC Reg RAM
128 GB (16 GB x 8) DDR4-2666 ECC Reg RAM
32 GB (32 GB x 1) DDR4-2666 ECC Reg RAM
64 GB (32 GB x 2) DDR4-2666 ECC Reg RAM
128 GB (32 GB x 4) DDR4-2666 ECC Reg RAM
256 GB (32 GB x 8) DDR4-2666 ECC Reg RAM
HP 8GB (8 GB x 1) DDR4-2666 non-ECC Reg RAM
HP 16GB (8 GB x 2) DDR4-2666 non-ECC Reg RAM
HP 32GB (8 GB x 4) DDR4-2666 non-ECC Reg RAM
HP 16GB (16 GB x 1) DDR4-2666 non-ECC Reg RAM
HP 32GB (16 GB x 2) DDR4-2666 non-ECC Reg RAM
HP 64GB (16 GB x 4) DDR4-2666 non-ECC Reg RAM
HP 128GB (16 GB x 8) DDR4-2666 non-ECC Reg RAM
สูงสุด
รองรับสูงสุด 256 GB พร้อมการกำหนดค่าแบบ Xeon W
รองรับสูงสุด 128 GB พร้อมการกำหนดค่าแบบ Core X
บันทึก
ความจุสูงสุดของหน่วยความจำเมื่อใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิตเช่น Windows 10 Pro 64 บิต, Windows 7 Professional 64 บิต
สำหรับระบบที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 (Ultimate, Enterprise หรือ Pro) หน่วยความจำระบบที่ใช้ได้สูงสุดคือ 192 GB
บันทึก
โปรเซสเซอร์รองรับหน่วยความจำ DDR4 ได้สูงสุด 4 ช่อง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จะต้องใส่ DIMM อย่างน้อยหนึ่งชุดในแต่ละช่อง ซีพียูจะตรวจสอบความเร็วที่ใช้ในการกำหนดความเร็วของหน่วยความจำ หากมีการใช้ซีพียูที่สามารถประมวลผลขนาด 2400 MT/s ได้ในระบบ หน่วยความจำจะทำงานที่ความเร็วสูงสุด 2400 MT/s โดยไม่คำนึงถึงความเร็วของหน่วยความจำที่ระบุ
ระบบที่ใช้หน่วยความจำ 32 GB DIMM จำเป็นต้องใช้ระบบระบายความร้อนหน่วยความจำ HP Z4 ซึ่งมีจำหน่ายทั้งที่เป็น CTO และ AMO

พอร์ต/สล็อต/ช่องใส่

รายละเอียดทางเทคนิค
คำอธิบาย
พอร์ต I/O
I/O ด้านหน้า (พื้นฐาน)
(4) USB 3.1 Gen 1 Type-A (1 สำหรับชาร์จ)
(1) พอร์ตเสียงชุดหูฟัง
Front I/O (อุปกรณ์ื้ซื้อเพิ่ม)
(1) ออปชันเครื่องอ่านการ์ดสื่อบันทึก
พอร์ต I/O ด้านหน้า (ออปชั่นพรีเมี่ยม)
(2) หัวต่อ USB 3.1 Gen 1 Type-A (1 สำหรับชาร์จ)
(2) หัวต่อ USB 3.1 Gen 2 Type-C
(1) ชุดหูฟัง
(1) ปุ่มเปิด/ปิดพร้อมไฟ LED แสดงการทำงาน/ข้อผิดพลาด
(1) LED แสดงการทำงานของไดร์ฟ
internal I/O
(1) เฮดเดอร์ USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) แบบพอร์ตเดียว
(1) เฮดเดอร์ USB 2.0 แบบพอร์ตเดียว
(1) เฮดเดอร์ USB 2.0 แบบสองพอร์ต
I/O ด้านหลัง (สำหรับการกำหนดค่าแบบ Xeon W)
(6) พอร์ต USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Type-A
(2) พอร์ต 1 Gbe LAN ports (รองรับ Intel AMT 1 ชุด)
บันทึก
Intel AMT ไม่สามารถใช้ได้กับการกำหนดค่าแบบ Intel Core X
I/O ด้านหลัง (สำหรับการกำหนดค่าแบบ Core X)
(5) พอร์ต USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Type-A
(1) พอร์ต 1 Gbe LAN (รองรับ Intel AMT 1 ชุด)
I/O ด้านหลัง (ปกติ)
(1) Audio line-out
(1) Audio line-in (สัญญาณเข้าสามารถปรับเป็นไมโครโฟนได้)
(1) เมาส์ PS/2
(1) แป้นพิมพ์ PS/2
(1) กดปุ่มเปิด/ปิดด้านหลัง
(1) พอร์ตอนุกรม (สายยาวสูงสุดรองรับการยึดแบบ bulkhead ด้านหลัง)
สล็อตเสริม
Slot 0 (ทางกลเท่านั้น)
สำหรับการยึดแบบ bulkhead ด้านหลังเท่านั้น
Slot 1
PCI Express Gen 3 x16 (จาก CPU)
Slot 2
PCI Express Gen 3 x16 (จาก PCH) I/O ด้านหลัง
Slot 3 (สำหรับ Xeon W)
PCI Express Gen 3 x16 (จาก CPU)
Slot 3 (สำหรับ Core i9-X)
PCI Express Gen 3 x16
Slot 3 (สำหรับ Core i7-X)
PCI Express Gen 3 x16 (จาก CPU) ทางกล
PCI Express Gen 3 x8 (จาก CPU) ทางไฟฟ้า
Slot 4
PCI Express Gen 3 x16 (จาก PCH) I/O ด้านหลัง
Slot 5
PCI Express Gen 3 x8 (จาก CPU)
Slot 5 (สำหรับ Core i9-X)
PCI Express Gen 3 x8 (จาก CPU)
Slot 5 (สำหรับ Core i7-X)
PCI Express Gen 3 x8 (จาก CPU) ทางกล
M.2 Slot 1
M.2 3 Gen PCIe x4 - CPU อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดไม่เกิน 80 มม. (3.15 นิ้ว)
M.2 Slot 2 (สำหรับ Xeon W)
M.2 3 Gen PCIe x4 - CPU อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดไม่เกิน 80 มม. (3.15 นิ้ว)
M.2 Slot 2 (สำหรับ Core X)
ไม่มีหัวต่อ/ช่องเสียบ M.2
ช่องใส่สำหรับขยาย
(2) ช่องใส่ภายใน 8.89 ซม. (3.5 นิ้ว)
บันทึก
มีอะแดปเตอร์ 6.35 ซม. (2.5 นิ้ว) เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม
(2) ช่องใส่ภายนอก 13.33 ซม. (5.25 นิ้ว)
(1) ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอลแบบบาง 9.5 มม. (0.37 นิ้ว)

ระบบเสียง/มัลติมีเดีย

คุณสมบัติ
คำอธิบาย
Audio (เสียง)
ระบบเสียง Realtek HD ALC221 ในตัว

แป้นพิมพ์และเมาส์ / ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ

คุณสมบัติ
คำอธิบาย
แป้นพิมพ์และเมาส์
แป้นพิมพ์และเมาส์ HP Wireless Business Slim
แป้นพิมพ์ HP PS/2 Slim Business
แป้นพิมพ์ HP USB Slim Business
แป้นพิมพ์ HP USB Premium
แป้นพิมพ์ HP USB SmartCard CCID
3Dconnexion CadMouse
เมาส์ HP Optical USB
เมาส์ HP PS/2
เมาส์ HP USB แบบแข็ง
ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ
พอร์ต I/O ด้านหน้า HP Z Premium2xUSB-A 2xUSB-C
ระบบระบายความร้อนหน่วยความจำ HP Z4 G4
บันทึก
ระบบระบายความร้อนหน่วยความจำ HP Z4 G4 มีให้เลือกสำหรับการกำหนดค่าแบบใดๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน แต่เป็นชิ้นส่วนที่จำเป็นในการกำหนดค่าแบบหน่วยความจำที่ใช้ 32 GB DIMM
พัดลม HP Z4 G4 และชุดใส่การ์ดด้านหน้า
ชุดพอร์ต USB ภายในจาก HP
ชุด HP eSATA 2 port PCI Bulkhead
อะแดปเตอร์พอร์ตอนุกรม HP
แผ่นรองเมาส์เครื่อง HP Workstation

การเชื่อมต่อเครือข่าย/การสื่อสาร

คุณสมบัติ
คำอธิบาย
การสื่อสาร
HP i350-T2 PCIe Dual Port Gigabit NIC
Intel i350-T4 PCIe 4-Port Gigabit NIC
Intel Ethernet I210-T1 PCIe x1 Gb NIC
Aquantia NBASE-T 5 GbE PCIe NIC
Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC
Intel X710-DA2 10 GbE SFP+ Dual Port NIC (ไม่รองรับ Windows 7)
Intel 8265 802.11a/b/g/n/ac พร้อม Bluetooth PCIe WLAN
HP 10GbE SFP+ SR Transceiver

ซอฟต์แวร์/ระบบรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดทางเทคนิค
คำอธิบาย
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ Sobey
ซอฟต์แวร์ HP Remote Graphics
BIOS
Standard BIOS 32-bit ข้อเสนอ Service Directory มาตรฐานสำหรับ BIOS 32 บิต v0.4
รายละเอียดทางเทคนิค PCI Local Bus, revision 2.3
รายละเอียดทางเทคนิคระบบการจัดการพลังงาน PCI, revision 1.1
รายละเอียดทางเทคนิคเฟิร์มแวร์ PCI, revision 3.0 ร่าง.7
รายละเอียดทางเทคนิค PCI Express Base revision 2.0
รายละเอียดทางเทคนิค PCI Express Base revision 3.0
รายละเอียดทางเทคนิคระบบจัดการหน่วยความจำ เวอร์ชั่น 1.01
รายละเอียดทางเทคนิคอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูล ATAPI แบบถอดได้เวอร์ชัน 1.0
การรองรับ WMI
BIOS Boot spec 1.01 + (ปิดใช้งานความสามารถในการบู๊ตจากสื่อบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์ที่รองรับ)
UEFI 2.5
ACPI เวอร์ชั่น 5.0
Host Controller Interface ซึ่งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับ Universal Serial Bus, revision 1.0
LANDesk Management Suite (ระบบที่แนะนำโดย HP)
Microsoft System Center Configuration Manager
HP Client Automation Enterprise
ความปลอดภัย
ซอฟต์แวร์
Trusted Computing Group
รายละเอียดทางเทคนิคของ TPM เวอร์ชั่น 2.0
Infineon SLB 9665 (Common Criteria EAL4+ certified)
wakeup/shutdown จากระยะไกล
การแจ้งเตือนเปลี่ยนหน่วยความจำ
การแจ้งเตือนความร้อน
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
สายล็อคพร้อมกุญแจล็อค Kensington (ออปชั่้น)
กุญแจล็อคแผงด้านข้าง HP Z4/Z6
กุญแจล็อคโซลีนอยด์/hood Sensor
ชุดแร็คแบบรางคงที่ HP Z4/Z6ปรับความลึกได้
สายเคเบิลล็อค HP ขนาด 10 มม
ใบรับรองผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) สำหรับเวิร์คสเตชั่น
ไปที่หน้าเว็บไซต์ใบรับรองผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) สำหรับเวิร์คสเตชั่นเพื่อดูใบรับรองล่าสุด
บันทึก
เครื่องมือดาวน์โหลด HP Cloud Recovery (Cloud Recovery Client) พร้อมให้ดาวน์โหลดจากหัวข้อ Software and Drivers (ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์) จากหน้าบริการสนับสนุน

ระบบไฟ

รายละเอียดทางเทคนิค
คำอธิบาย
แหล่งจ่ายไฟ
ระดับเริ่มต้น (Xeon ซีรีส์)
465 วัตต์
ประสิทธิภาพ 90% ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ Power Factor Correction (PFC)
ระดับกลาง (Xeon ซีรีส์)
750 วัตต์
ประสิทธิภาพ 90% ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ Power Factor Correction (PFC)
ระดับชั้นสูง (Xeon และ Core i9 ซีรีส์)
1000 วัตต์
ประสิทธิภาพ 90% ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ Power Factor Correction (PFC)
มีสายการ์ดแสดงผลแบบ 4x 6+2 พิน
มาพร้อมพัดลมด้านหน้าและชุดใส่การ์ดด้านหน้าเพื่อให้สามารถรองรับระบบการ์ดแสดงผลขั้นสูงได้
ระดับชั้นสูง (Core i7 ซีรีส์)
1000 วัตต์
มาพร้อมพัดลมด้านหน้าและชุดใส่การ์ดด้านหน้าเพื่อให้สามารถรองรับระบบการ์ดแสดงผลขั้นสูงได้
มีสายการ์ดแสดงผลแบบ 2x 6+2 พิน
ปุ่ม
(1) ปุ่มเปิด/ปิดด้านหน้าและไฟ LED
(1) กดปุ่มเปิด/ปิดด้านหลัง

ข้อกำหนดรายละเอียดทางกายภาพ

รายละเอียดทางเทคนิค
คำอธิบาย
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)
38.61 x 16.89 x 44.45 ซม. (15.2 x 6.65 x 17.5 นิ้ว)
ขนาด rack
4U
น้ำหนัก
ต่ำสุด
10.2 กก. (22.49 ปอนด์)
ปกติ
11.3 กก. (24.91 ปอนด์)
สูงสุด
17.3 กก. (38.14 ปอนด์)
บันทึก
น้ำหนักที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง

ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ
คำอธิบาย
ใบรับรอง
US ENERGY STAR (เฉพาะบางรุ่น)
ฮาโลเจนต่ำ
บันทึก
แหล่งจ่ายไฟต่อพ่วง สายไฟ สายเคเบิล และอุปกรณ์ต่อพ่วงจะไม่มีปริมาณฮาโลเจนต่ำ ชิ้นส่วนที่จัดซื้อมาภายหลังอาจไม่มีปริมาณฮาโลเจนต่ำ
US Federal Energy Management Program (FEMP)
China Energy Conservation Program
เครื่องหมาย ECO (TED)
ขึ้นทะเบียน EPEAT Gold ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (การขึ้นทะเบียนจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค)
อุณหภูมิ
ขณะทำงาน
5 ถึง 35 °C (41 ถึง 95 °F)
ขณะไม่ทำงาน
-40° ถึง 60° C (40° ถึง 140° F)
ความชื้น
ขณะทำงาน
10% ถึง 85% (ไม่มีไอน้ำ จุดเกิดหยดน้ำสูงสุด 35 °C)
ขณะไม่ทำงาน
10% ถึง 90% (ไม่มีไอน้ำ จุดเกิดหยดน้ำสูงสุด 35 °C)
ระดับความสูงจากน้ำทะเล (ไม่มีความดัน)
ขณะทำงาน
3,048 ม. (10000 ฟุต)
ขณะไม่ทำงาน
9,144 ม. (30000 ฟุต)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย