ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ Samsung - Smart UX: คุณสมบัติพิเศษ

ดูตัวอย่างและแก้ไข
ภาพในส่วนแสดงตัวอย่างจะแสดงให้เห็นถึงการตั้งค่าในปัจจุบัน เช่น การวางแนวและขนาดของงานพิมพ์
การแสดงตัวอย่างงาน
แตะไอคอน Preview (ดูตัวอย่าง) () เพื่อแสดงตัวอย่างงาน
การแก้ไขงานก่อนที่จะเริ่ม
แตะไอคอน Edit (แก้ไข) () เพื่อปรับแต่งภาพที่สแกนไว้ล่วงหน้าโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ เช่น หมุนและครอบตัด
สถานการณ์ตัวอย่าง
ก่อนที่จะมีฟังก์ชัน Preview & Edit (ดูตัวอย่างและแก้ไข) ผู้ใช้มักต้องพิมพ์สำเนาจำนวนมากเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่ตรงตามต้องการ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองกระดาษและผงหมึก การที่สามารถปรับแต่งการตั้งค่าก่อนที่จะพิมพ์งานได้ โดยใช้ Preview (ดูตัวอย่าง) ผู้ใช้จึงสามารถประหยัดเงินที่เคยต้องเสียไปกับการซื้อกระดาษและผงหมึกจำนวนมากได้ และยังช่วยประหยัดเวลาและพลังงานอีกด้วย
รูปภาพ : จอแสดงผลดูตัวอย่างและแก้ไข
การกำหนดค่า UI
คุณสมบัติการกำหนดค่า UI จะช่วยให้มี UI ที่ผ่านการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้
รูปภาพ : จอแสดงผลคอนฟิก UI
การตั้งค่าการกำหนดค่า UI
 1. กด [UI Configuration] (การกำหนดค่า UI) จาก Action Overflow (แอคชันโอเวอร์โฟลว์) ()
 2. เลือกตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นในแอป แตะสัญลักษณ์ + หรือ บนไอคอนเมนู เพื่อเพิ่มหรือลบเมนู
 3. ผู้ใช้สามารถแตะไอคอนเมนูค้างเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งอื่น หรือแตะ Clear All (ล้างทั้งหมด) เพื่อลบเมนูทั้งหมด
สถานการณ์ตัวอย่าง
คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถซ่อนบางตัวเลือก เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น หากผู้ดูแลไม่ต้องการให้ผู้ใช้ถ่ายสำเนาสี ผู้ดูแลก็สามารถซ่อนตัวเลือกโหมด Color (สี) จากแอป Copy (ถ่ายสำเนา) ได้ โดยใช้ UI Configuration (การกำหนดค่า UI) หลังจากที่ตั้งค่าโหมด Color (สี) ให้ใช้ Mono (ขาวดำ) เป็นค่าเริ่มต้น
  รูปภาพ : แก้ไขการกำหนดค่า UI
 1. ลากและแก้ไขลำดับเพื่อซ่อนหรือแสดง
 2. สร้างความเรียบง่ายให้จอแสดงผลทำสำเนาด้วยการกำหนดค่า UI
การปรับแต่งหน้าจอหลัก
การปรับแต่งหน้าจอหลัก เป็นวิธีง่ายๆ ในการปรับแต่งอุปกรณ์ด้วยรูปพื้นหลังของลูกค้าเอง รวมถึงโลโก้และสีของลูกค้า
การเปลี่ยนรูปพื้นหลัง
 1. แตะไอคอน () เพื่อไปที่หน้าจอหลัก
 2. แตะหน้าจอหลักค้างไว้ เพื่อดูรายการทางลัดที่พร้อมใช้งานซึ่งสามารถเลือกได้
  • Set wallpaper (กำหนดรูปพื้นหลัง):
   • Home Screen (หน้าจอหลัก): กำหนดรูปพื้นหลังสำหรับ Home Screen (หน้าจอหลัก)
   • Login Screen (หน้าจอการเข้าสู่ระบบ): กำหนดรูปพื้นหลังสำหรับ Login Screen (หน้าจอการเข้าสู่ระบบ)
   • Home and Login Screens (หน้าจอหลักและหน้าจอการเข้าสู่ระบบ): กำหนดรูปพื้นหลังสำหรับ Home (หน้าหลัก) และ Login Screens (หน้าจอการเข้าสู่ระบบ)
  • Apps, XOA Apps, Widgets and Programs (แอป, แอป XOA, วิดเจ็ต และโปรแกรม): จัดวางแอป, แอป XOA, วิดเจ็ต และไอคอนโปรแกรมบนหน้าจอหลัก
  • Folder (โฟลเดอร์): สร้างโฟลเดอร์บนหน้าจอหลัก
  • Page (หน้า): เพิ่มหน้าให้กับหน้าจอหลัก
  รูปภาพ : การเปลี่ยนรูปพื้นหลัง
สถานการณ์ตัวอย่าง
คุณสมบัตินี้ เป็นวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า โดยการเปลี่ยนรูปพื้นหลังไปใช้โลโก้ของลูกค้า ผู้ใช้สามารถใช้แอป Gallery (แกลเลอรี) () ในการตั้งค่ารูปพื้นหลังของตัวเอง เพื่อใช้กับโปรไฟล์ของตัวเองได้
Add to my program (เพิ่มลงในโปรแกรมของฉัน)
คุณสมบัตินี้จะตั้งค่าขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติให้กับฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย
การสร้างโปรแกรม
 1. กด [Add to My Program] (เพิ่มลงในโปรแกรมของฉัน) จาก Action Overflow () (แอคชันโอเวอร์โฟลว์) หรือไอคอนโปรแกรม () จากแอป
 2. ป้อนชื่อของโปรแกรมและตรวจสอบตัวเลือกอื่นๆ
  • หากเลือก Public (สาธารณะ) ทุกคนจะสามารถใช้งานได้
  • หากเลือก Auto Start (เริ่มต้นอัตโนมัติ) ไว้ ระบบจะเริ่มงานทันทีที่กดไอคอนโปรแกรม
  • หากเลือก Add to Home (เพิ่มลงในหน้าหลัก) โปรแกรมใหม่จะถูกวางไว้ในหน้าจอ Home (หน้าหลัก)
  รูปภาพ : การสร้างจอแสดงผลโปรแกรม
 1. สาธารณะหรือส่วนตัว
 2. เริ่มต้นอัตโนมัติ
 3. เพิ่มลงในหน้าหลัก
การเพิ่มโปรแกรมลงในหน้าหลัก
 1. แตะไอคอนเพื่อไปที่หน้าจอหลัก
 2. แตะไอคอนเพื่อดูแอปพลิเคชันปัจจุบัน
 3. ไปที่แท็บ [Program] (โปรแกรม) เลื่อนผ่านรายการและค้นหาโปรแกรมที่ต้องการ
 4. แตะไอคอนโปรแกรมค้างไว้
 5. ลากโปรแกรมไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนหน้าจอแล้วปล่อย วิดเจ็ต My Program (โปรแกรมของฉัน) จะแสดงรายการการเพิ่มโปรแกรมด้วย
  รูปภาพ : วิดเจ็ต My program (โปรแกรมของฉัน)
 1. ทางลัดส่วนตัว
 2. ทางลัดสาธารณะ
สถานการณ์ตัวอย่าง
หากต้องการใช้ขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติกับฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย ผู้ใช้สามารถสร้างทางลัดแบบตั้งโปรแกรมด้วยตัวเลือกAuto Start (เริ่มต้นอัตโนมัติ) ได้
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ระยะไกล
เข้าใช้งานและควบคุม UI ตามเวลาจริง เพื่อให้วิศวกรซ่อมบำรุงหรือผู้ดูแลสามารถตรวจสอบสถานะและแก้ไขข้อผิดพลาดได้
  รูปภาพ : การเชื่อมต่อ VNC
 1. การเชื่อมต่อ VNC
การดาวน์โหลด VNC Viewer
ภายใน Samsung UX ใหม่ นั้นมีไคลเอ็นต์ VNC ฝังไว้ในตัวอยู่แล้ว ตามค่าเริ่มต้น จะยังไม่ได้เปิดใช้งานไว้ และจะต้องเปิดใช้งานจากในโหมดซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ จะต้องติดตั้งไคลเอ็นต์ VNC Viewer แยกต่างหากบนพีซีหรืออุปกรณ์มือถือ จึงจะสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้
  บันทึก
แอปพลิเคชัน VNC Viewer เป็นฟรีแวร์และสามารถโหลดได้จากลิงก์ต่อไปนี้: http://www.realvnc.com/download/viewer/
การเปิดใช้งานคุณสมบัติ UI ระยะไกล
 1. เข้าสู่ Service Mode (โหมดซ่อมบำรุง) และไปที่เมนู Network Port (พอร์ตเครือข่าย)
 2. ทำเครื่องหมายถูกในช่องถัดจากตัวเลือก Enable VNC (เปิดใช้งาน VNC) จากนั้นเลือก OK (ตกลง)
 3. ออกจาก Service Mode (โหมดซ่อมบำรุง) ขณะนี้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Remote UI (UI ระยะไกล) เรียบร้อยแล้ว
การใช้งาน UI ระยะไกล
 1. เรียกใช้แอปพลิเคชัน VNC Viewer บนคอมพิวเตอร์ หรือเริ่มต้นแอปพลิเคชัน VNC บนอุปกรณ์มือถือ
 2. ป้อนที่อยู่ IP ของอุปกรณ์เป้าหมายและพอร์ต 5901 เลือก Connect (เชื่อมต่อ) จากนั้นระบบจะเริ่มต้นกระบวนการเชื่อมต่อ
    บันทึก
  จะต้องกำหนดพอร์ตจึงจะสามารถสร้างการเชื่อมต่อได้สำเร็จ
 3. หน้าต่างรีโมท VNC จะปรากฏขึ้นหลังจากที่สร้างการเชื่อมต่อสำเร็จ และการเชื่อมต่อ UI ระยะไกลนั้นพร้อมสำหรับการใช้งาน
  บันทึก
ผู้ใช้อุปกรณ์จะเห็นมุมมองเดียวกับที่ปรากฏในหน้าต่าง VNC
สถานการณ์ตัวอย่าง 1
สถานการณ์นี้จะเกี่ยวกับการสนับสนุนผู้ใช้ ตัวเลือกนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน (Help Desk) ในการช่วยเหลือผู้ใช้ด้วยวิธีการเชิงสร้างสรรค์แบบใหม่ โดยนอกจากจะสามารถช่วยเหลือได้แล้ว ยังสามารถสอนให้ผู้ใช้ดำเนินการฟังก์ชันเฉพาะ หรือช่วยเหลือผู้ใช้เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ในเชิงบวกอย่างแน่นอน ดูแผนภาพต่อไปนี้:
  รูปภาพ : แผนภาพสถานการณ์ 1
 1. ผู้ใช้โทรติดต่อขอความช่วยเหลือ
 2. เสนอการสนับสนุนระยะไกลผ่านการเชื่อมต่อรีโมท VNC
 3. สร้างการเชื่้อมต่อ VNC (พอร์ต: 5901)
 4. ไคลเอ็นต์ VNC viewer
 5. ไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ VNC แบบฝัง
สถานการณ์ตัวอย่าง 2
สถานการณ์นี้จะเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชัน UI ระยะไกลเป็นเครื่องมือทางการขายที่มีประสิทธิภาพสูง โดยจะมอบโอกาสในการทำให้การนำเสนอการขายนอกสถานที่น่าสนใจยิ่งขึ้น และมีการโต้ตอบกันมากขึ้น โดยการสาธิต UX ใหม่ของเรากับลูกค้าเป้าหมายจากระยะไกล บนอุปกรณ์จะต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้งานได้ และวิธีหนึ่งที่จะทำได้ คือใช้การเชื่อมต่อ VPN ที่มีการรักษาความปลอดภัย
  รูปภาพ : แผนภาพสถานการณ์ 2
 1. ไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ VNC แบบฝัง
 2. ไคลเอ็นต์ VNC viewer
 3. WAN
 4. สร้างการเชื่้อมต่อ VNC (พอร์ต: 5901) — VPN ทันเนล
แอป Counter (ตัวนับ)
แอป Counter (ตัวนับ) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตัวนับการใช้งานอุปกรณ์ และตัวนับการใช้งานของผู้ใช้ได้
รูปภาพ : จอแสดงผลแอป Counter (ตัวนับ)
การเริ่มใช้งานแอปตัวนับ
 1. แตะ [Counter] (ตัวนับ) () จากหน้าจอหลักหรือแอป
 2. แอป Counter (ตัวนับ) จะแสดงตัวนับการใช้งานของอุปกรณ์
การตั้งค่าช่วงเวลา
ผู้ใช้สามารถดูตัวนับการใช้งานของเดือนที่ต้องการได้ โดยการตั้งค่าวันที่ [From] (จาก) และวันที่ [To] (ถึง)
 1. แตะไอคอน From (จาก) () และตั้งค่าวันที่เริ่มต้น
 2. แตะไอคอน To (ถึง) () และตั้งค่าวันที่สิ้นสุด
 3. แอป Counter (ตัวนับ) จะแสดงตัวนับการใช้งานอุปกรณ์จากวันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด
นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ โดยแตะที่ช่อง ()
สถานการณ์ตัวอย่าง
สถานการณ์การใช้งานจริง มีไว้สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการตรวจสอบว่าลูกค้าของพวกเขาจะต้องชำระเงินเท่าใดสำหรับการใช้งานในเดือนล่าสุด เมื่อตัวแทนจำหน่ายเข้าพบลูกค้า หากลูกค้าเรียกใช้งานแอป Counter (ตัวนับ) และตั้งค่าระยะเวลา โดยตั้งวันแรกของเดือนที่แล้วเป็น From (จาก) และวันสุดท้ายของเดือนที่แล้วเป็น To (ถึง) ตัวแทนจำหน่ายสามารถตรวจสอบการใช้งานของเดือนที่แล้วได้อย่างรวดเร็ว

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย