ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ Samsung - ตั้งค่าระบบวินิจฉัยเครื่องพิมพ์สมาร์ท (SPDS)

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลวิธีการใช้งานระบบวินิจฉัยเครื่องพิมพ์สมาร์ท (SPDS) โซลูชันสำหรับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

ระบบวินิจฉัยเครื่องพิมพ์สมาร์ท (SPDS) เป็นแอปพลิเคชันอุปกรณ์สมาร์ทที่มีประโยชน์สำหรับกิจกรรมการซ่อมบำรุงภาคสนาม
รูปภาพ : ภาพรวมวิธีการทำงานของ SPDS

ความต้องการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆ ตามรายการความต้องการในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:

ตั้งค่าและใช้แอปพลิเคชัน SPDS

เนื้อหาในหัวข้อนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

การยินยอมของลูกค้า

หากต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ลูกค้าจะต้องยอมรับตามความยินยอมของลูกค้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเครื่องพิมพ์
รูปภาพ : ยินยอมตามข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SPDS ให้ไปที่ ศูนย์ดาวน์โหลด SPDS (https://tsp.ext.hp.com/tsp_file/spds/download.html) เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลต่อไปนี้:
  • ซอฟต์แวร์ SPDS สำหรับระบบปฏิบัติการ Android, iOS หรือ Windows
  • คู่มือผู้ใช้
  • คำแนะนำการติดตั้ง
  • จดหมายข่าว
  • วิดีโอแนวคิด SPDS
จดหมายข่าว SPDS จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณทุกๆ สัปดาห์ที่สอง เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์ SPDS หรือคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด SPDS


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย