ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ดิจิทัลเซนเดอร์โฟลว์ 8500 fn2 เวิร์กสเตชันบันทึกข้อมูลเอกสาร, HP สแกนเจ็ทเอนเทอร์ไพรซ์โฟลว์ N9120 fn2 เครื่องสแกนเอกสาร - วิธีเปิดใช้งาน USB Twain Driver (HP Scan)

คำอธิบายปัญหา

ขณะเชื่อมต่อกับ HP ดิจิทัลเซนเดอร์โฟลว์ 8500 fn2 และ HP สแกนเจ็ทเอนเทอร์ไพรซ์โฟลว์ N9120 fn2 ผ่าน USB Twain Driver (HP Scan) ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการสื่อสารของสแกนเนอร์ (แสดงอยู่ด้านล่าง) อาจปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์
รูปภาพ : ข้อผิดพลาดไม่พบสแกนเนอร์

วิธีการแก้ไข

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในการสื่อสารของสแกนเนอร์ คุณจะต้องอัปเดตการตั้งค่าอุปกรณ์ USB ในเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง (EWS)
ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่ออัปเดตการตั้งค่าเหล่านี้
  1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ของสแกนเนอร์ จากนั้นกด Enter (ป้อนค่า) บนแป้นพิมพ์
    รูปภาพ : ตัวอย่างที่อยู่ IP ในบรรทัดที่อยู่เบราว์เซอร์
  2. บนหน้าหลักของ EWS ให้ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแล
  3. บนเมนูการนำทางด้านบนสุด ให้คลิกที่แท็บ Security (ความปลอดภัย)
  4. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก General Security (ความปลอดภัยทั่วไป) จากนั้นทำเครื่องหมายถูกในช่องถัดจาก Enable Device USB (เปิดใช้งานอุปกรณ์ USB) เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า
  5. คลิก Apply (นำไปใช้) เพื่อบันทึกการตั้งค่า
หลังจากที่คุณอัปเดตการตั้งค่าเหล่านี้แล้ว คุณอาจต้องรีสตาร์ตซอฟต์แวร์ หรือเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ใหม่ ก่อนที่ HP Scan Twain Driver จะตรวจพบอุปกรณ์ หลังจากที่ไดรเวอร์ตรวจพบอุปกรณ์ คุณจะสามารถเริ่มต้นการสแกนได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย