ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ดิจิทัลเซนเดอร์โฟลว์ 8500 fn2 เวิร์กสเตชันบันทึกข้อมูลเอกสาร, HP สแกนเจ็ทเอนเทอร์ไพรซ์โฟลว์ N9120 fn2 เครื่องสแกนเอกสาร - วิธีอัปเกรดเฟิร์มแวร์

หากต้องการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดของผลิตภัณฑ์ ให้ไปที่ www.hp.com/support

ตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งไว้

ตรวจสอบหน้าการกำหนดค่าเพื่อระบุเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งไว้
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของผลิตภัณฑ์ ให้เลือก Reports (รายงาน)
  2. เลือก Configuration/Status Pages (หน้าการกำหนดค่า/สถานะ)
  3. เลือก Configuration Page (หน้าการกำหนดค่า)
  4. ในส่วน Device Information (ข้อมูลอุปกรณ์) ให้ค้นหารหัสวันที่และการปรับปรุงเฟิร์มแวร์
    ตัวอย่างรหัสวันที่เฟิร์มแวร์และการปรับปรุงเฟิร์มแวร์:
    • 20170518 (รหัสวันที่เฟิร์มแวร์)
    • 2458102_685625 (การปรับปรุงเฟิร์มแวร์)

ดำเนินการอัปเกรดเฟิร์มแวร์

ชุดเฟิร์มแวร์คือไฟล์ .bdl ไฟล์นี้จะต้องใช้วิธีการอัปเกรดแบบอินเทอร์แอคทีฟ ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้่เพื่ออัปเกรดเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์นี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย