ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ดิจิทัลเซนเดอร์โฟลว์ 8500 fn2 เวิร์กสเตชันบันทึกข้อมูลเอกสาร, HP สแกนเจ็ทเอนเทอร์ไพรซ์โฟลว์ N9120 fn2 เครื่องสแกนเอกสาร - วิธีแก้ปัญหา 31.13.02 กระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

วิธีแก้ปัญหา 31.13.02 กระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ป้อนกระดาษ เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมอาจแสดงข้อความและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 31.13.02 กระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 1. ยกตัวล็อคเพื่อปลดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ยกตัวล็อค
 2. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : ดึงกระดาษที่ติดออก
 4. ยกฝาตกลงและนำกระดาษที่ติดออกจากด้านล่างของฝาตกลง
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออกจากด้านล่างของฝาสแกนเนอร์
 5. ปิดฝาสแกนเนอร์และฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาสแกนเนอร์และฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 6. หลังจากเอากระดาษที่ติดออกแล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแผงควบคุม เพื่อใส่ต้นฉบับลงในอุปกรณ์ป้อนเอกสาร และดำเนินงานสแกนจนเสร็จ
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดในเครื่อง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปรับตัวกั้นของถาดป้อนกระดาษให้พอดีกับเอกสารแล้ว ดึงลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ และเทปออกจากเอกสารต้นฉบับให้หมด
บันทึก
เอกสารต้นฉบับที่พิมพ์ลงบนกระดาษมันแบบหนาอาจติดในเครื่องบ่อยกว่าเอกสารต้นฉบับที่พิมพ์บนกระดาษธรรมดา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย