ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - คำแนะนำไดร์เวอร์การพิมพ์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

เอกสารนี้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung และ Windows OS
เพื่อให้งานพิมพ์ราบรื่น ใช้คำแนะนำต่อไปนี้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย