ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP PCs - Using HP Image Assistant

This document is for HP commercial PCs with Windows.
HP Image Assistant (HPIA) is a free tool that improves the quality and security of images on Windows computers. The tool diagnoses problems and recommends solutions. It also analyzes the readiness of a PC for migration between Windows 7 and Windows 10. 
For more information about HP Image Assistant, see HP Client Management Solutions.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย