ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562, SL-C4060, SL-C4062 - การทำความเข้าใจหน้าจอที่อยู่

แอป Address book (สมุดที่อยู่) ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงและบันทึกที่อยู่ที่ใช้บ่อยในเครื่องพิมพ์ได้ โดยผู้ใช้จะบันทึกหมายเลขแฟ็กซ์และอีเมลแอดเดรส รวมทั้งที่อยู่สำหรับ SMB, FTP และอื่นๆ ได้
แตะ Address book (สมุดที่อยู่) บนหน้าจอหลัก หรือ Apps (แอป) หากผู้ใช้เห็นหน้าจอแบบอื่น ให้แตะ เพื่อไปยังหน้าจอหลัก
บันทึก
แตะ (Help) (วิธีใช้) จากหน้าจอหลักหรือ (quick menu) (เมนูด่วน) แล้วคลิกตัวเลือกใดก็ได้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกนั้น

หน้าจอที่อยู่

ผู้ใช้จะบันทึกหมายเลขแฟ็กซ์, อีเมลแอดเดรส, ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ SMB และที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ FTP ที่ใช้บ่อยในเครื่องพิมพ์ได้
บันทึก
หากต้องการใช้คุณลักษณะนี้ ผู้ใช้อาจต้องล็อกอินเข้าระบบ โปรดดูหัวข้อ Login (ล็อกอิน)
รูปภาพ : หน้าจอที่อยู่
 • Contacts (ผู้ติดต่อ): แสดงชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่ โปรดดูหัวข้อการจัดเก็บที่อยู่รายบุคคล
 • Favorites (รายการโปรด): แสดงชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ติดต่อที่เป็นรายการโปรดในสมุดที่อยู่
  บันทึก
  แตะไอคอน สำหรับที่อยู่ที่ใช้บ่อยเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น
 • Groups (กลุ่ม): แสดงรายการกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้ในสมุดที่อยู่ตลอดจนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้กับกลุ่มดังกล่าว โปรดดูหัวข้อ การจัดเก็บกลุ่มที่อยู่
  บันทึก
  ผู้ใช้จะเพิ่มกลุ่มเป็นสมาชิกของอีกกลุ่มไม่ได้

ปุ่มคำสั่ง

บันทึก
หากต้องการใช้คุณลักษณะบางอย่างนี้ ผู้ใช้อาจต้องล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบ โปรดดูหัวข้อ Login (ล็อกอิน)
ปุ่ม
ชื่อ
คำอธิบาย
เมนูด่วน
เปิดเมนูด่วน
Search (ค้นหา)
ค้นหาที่อยู่ที่ต้องการ
Add (เพิ่ม)
เพิ่มผู้ติดต่อ รายการโปรด หรือกลุ่ม
Edit (แก้ไข)
เลือกที่อยู่ที่จะแก้ไขแล้วแตะปุ่มนี้
โปรแกรมของฉัน
แสดงรายการโปรแกรมที่เพิ่มเข้ามา
เมนูย่อย (การดำเนินการมากเกินไป)
เปิดเมนูย่อย

เมนูย่อย (การดำเนินการมากเกินไป)

บันทึก
หากต้องการใช้คุณลักษณะบางอย่างนี้ ผู้ใช้อาจต้องล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบ โปรดดูหัวข้อ Login (ล็อกอิน)
 • Search (ค้นหา): ค้นหาชื่อและข้อมูลติดต่อในรายการ Contacts (ผู้ติดต่อ)
 • Delete Contacts (ลบผู้ติดต่อ): ลบชุดผู้ติดต่อ
 • Import (นำเข้า): ผู้ใช้จะนำเข้าสมุดที่อยู่ที่บันทึกไว้จาก MFP อีกเครื่องหนึ่งหรือ MFP เดียวกันก็ได้
 • Export (ส่งออก): ผู้ใช้จะส่งออกสมุดที่อยู่ที่บันทึกไว้จาก MFP อีกเครื่องหนึ่งหรือ MFP เดียวกันก็ได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย