ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - บันทึกเอกสารโดยใช้ช่อง

เอกสารชุดนี้ระบุภาพรวมของหน้าจอ Box (ช่อง) และการใช้ช่องเพื่อบันทึกหรือจัดเก็บเอกสารในเครื่องพิมพ์หรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD)
บันทึก
หากจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญใน Stored Document (เอกสารที่จัดเก็บ) ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลเป็นประจำ HP ไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานหรือข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ทั้งหมด

ภาพรวมของหน้าจอช่อง

เอกสารและภาพที่พิมพ์ สแกน ดาวน์โหลด และส่งจากคอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บไว้ใน Box ช่องจะอยู่ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ของเครื่องพิมพ์ ซึ่งหมายความว่าเอกสารจะมีการจัดเก็บไว้ใน HDD คุณจะเข้าถึงเอกสารที่จัดเก็บไว้ได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้
 • สร้างรหัสผ่านสำหรับเอกสารที่จัดเก็บไว้เฉพาะ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งานได้
 • พิมพ์เอกสารที่จัดเก็บไว้โดยใช้คุณสมบัติการพิมพ์ต่างๆ แล้วส่งเอกสารไปยังปลายทางต่างๆ เช่นอีเมล เซิร์ฟเวอร์ หรือแฟ็กซ์
 • ตั้งค่าเอกสารที่จัดเก็บและใช้คุณสมบัติ Stored Document (เอกสารที่จัดเก็บ) ผ่าน SyncThru™ Web Service
แตะไอคอนวิธีใช้ บนหน้าจอหลักของแผงควบคุม หรือบนเมนูด่วน จากนั้นเลือกตัวเลือกใดก็ได้

ปุ่มคำสั่ง

เมนูต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกไฟล์
 • (พิมพ์): พิมพ์ไฟล์โดยตรง
 • (ส่ง): ส่งไฟล์ไปยัง แฟ็กซ์, อีเมล เซิร์ฟเวอร์ Box หรือ USB
 • (ลบ): ลบโฟลเดอร์และไฟล์

ที่เก็บข้อมูล

รายละเอียดไอคอนสำหรับจัดเก็บไฟล์ใน HDD
ปุ่ม
ชื่อ
คำอธิบาย
ส่งต่อ
จัดการข้อมูลที่ส่งต่อ
พิมพ์
จัดการข้อมูลการพิมพ์ที่จัดเก็บไว้
ส่ง
จัดการข้อมูลส่งที่จัดเก็บไว้
ดาวน์โหลด
จัดการข้อมูลดาวน์โหลดที่จัดเก็บไว้
USB
ใช้หน่วยความจำ USB

ความคืบหน้าของงาน

เมื่อเครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลงาน เมนูต่อไปนี้ปรากฏขึ้น
 • Detail (รายละเอียด): แตะปุ่มนี้เพื่อดูสถานะ ประเภท และเวลาของงาน
 • Preview Area (ส่วนแสดงตัวอย่าง): ช่วยให้ดูตัวอย่างเอกสารที่บันทึกไว้ได้ ภาพจากส่วนแสดงตัวอย่างระบุการตั้งค่าการส่งในปัจจุบัน (เช่น การจัดแนวและขนาดของไฟล์ เป็นต้น)

ใช้ช่องเพื่อบันทึกไฟล์

หากต้องการใช้คุณลักษณะช่อง ให้แตะ Box (ช่อง) จากหน้าจอหลักหรือ Apps (แอป)
ใช้หนึ่งวิธีการต่อไปนี้เพื่อจัดเก็บเอกสารที่สแกนเอกสาร:
 • Public(สาธารณะ): ผู้ใช้ทั้งหมดจะเข้าถึงไฟล์เหล่านี้ได้
 • Private(ส่วนตัว): ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงไฟล์
Storage (ที่เก็บข้อมูล) ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลเอกสารสแกนบน HDD (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของเครื่องพิมพ์) ในเครื่องพิมพ์ได้ คุณจะส่งข้อมูลที่จัดเก็บไว้นี้ไปยังปลายทางอื่น เช่น แฟ็กซ์ อีเมล เซิร์ฟเวอร์ ช่อง หรือ USB ได้

ใช้การทำเครื่องหมายหลายช่อง

แตะโฟลเดอร์หรือไฟล์ค้างไว้ จากนั้นเปลี่ยนโหมดทำเครื่องหมายหลายช่อง
บันทึก
ฟังก์ชันนี้ไม่มีใน Print (ที่เก็บข้อมูลพิมพ์) และ Send storage (ที่เก็บข้อมูลการส่ง)

สร้างโฟลเดอร์ส่วนตัว

บันทึก
ฟังก์ชันนี้จะไม่มีในที่เก็บข้อมูล ดาวน์โหลด และ USB
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างโฟลเดอร์ส่วนตัว
 1. เลือกประเภท Storage (ที่เก็บข้อมูล) (พิมพ์หรือส่ง) ที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์
 2. เลือก แล้วเลือก Create folder (สร้างโฟลเดอร์)
 3. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์และเลือก Set as Private (ตั้งค่าเป็นส่วนตัว) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 4. ป้อนข้อมูลที่เหมาะสมที่ช่อง ID (รหัส), Password (รหัสผ่าน) และ Confirm password (ยืนยันรหัสผ่าน) จากนั้นกด OK (ตกลง)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย