ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Ink Tank 310 (Z6Z11A)

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อรุ่น
เครื่องพิมพ์ HP Ink Tank 310
หมายเลขผลิตภัณฑ์
Z6Z11A

สิ่งที่จัดมาให้และอุปกรณ์เสริม

มีอะไรในกล่อง
HP Ink Tank 310, ขสดหมึกสีดำ HP GT51 (90 ซีซี), ขวดหมึกสีฟ้า HP GT52 (70 ซีซี), ขวดหมึกสีม่วง HP GT52 (70 ซีซี), ขวดหมึกสีเหลือง HP GT52 (70 ซีซี) พิมพ์สีดำ ~5000 หน้า พิมพ์สี ~8000 หน้า [สำหรับข้อมูลระดับหมึกและจำนวนหน้าที่จัดพิมพ์ได้ โปรดเยี่ยมชม hp.com/go/learnaboutsupplies]
อุปกรณ์เสริม
ไม่มี

การเชื่อมต่อ

พอร์ต
1 Hi-Speed USB 2.0
ความสามารถเครือข่ายไร้สาย
ไม่
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและการรองรับการพิมพ์โดยตรง
ไม่รองรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

การทำสำเนา

การตั้งค่าเครื่องถ่ายสำเนา
ขนาดจริง
การถ่ายสำเนาสี
ใช่
จำนวนสำเนาสูงสุด
สูงสุด 9 สำเนา
ความละเอียดของสำเนา
สูงสุด 600 x 300 dpi

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กำลังเสียง
6.0 B(A)
การปล่อยความดันเสียง
47 เดซิเบล
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน
20 ถึง 80% RH
ช่วงความชื้นขณะไม่ทำงาน
5 ถึง 90% RH (ไม่ควบแน่น)
ช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่แนะนำ (เซลเซียส)
15 ถึง 30 °C
ช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่แนะนำ (ฟาห์เรนไฮต์)
59 ถึง 86 °F
ช่วงของอุณหภูมิในการเก็บรักษา (เซลเซียส)
-40 ถึง 60 °C
ช่วงของอุณหภูมิในการเก็บรักษา (ฟาห์เรนไฮต์)
-40 ถึง 140 °F
ข้อกำหนดสภาพแวดล้อม
ไม่

หน่วยความจำ

หน่วยความจำ
ในตัว
หน่วยความจำสูงสุด
ในตัว
การรองรับการ์ดหน่วยความจำ
ไม่

การพิมพ์ระบบโมบายล์

ระบบการพิมพ์แบบพกพา
ไม่

การเชื่อมระบบต่อเครือข่าย

โปรโตคอลเครือข่าย รองรับ
ไม่มี

การจัดการกระดาษ

ความจุการป้อน
สูงสุด 60 แผ่น
ความจุการป้อนมาตรฐาน (การ์ด)
สูงสุด 20 ใบ
ความจุการป้อนมาตรฐาน (ซอง)
สูงสุด 5 แผ่น
ความจุการป้อนมาตรฐาน (แผ่นใส)
ไม่
ความจุของถาดรับกระดาษออก
สูงสุด 25 แผ่น
ขนาดของสื่อที่รองรับ (ระบบเมตริก)
A4 B5 A6 ซอง DL (หมายเหตุ: สามารถรองรับขนาดอื่นๆ อีกหลายขนาด ขนาดใดๆ ระหว่าง 3 x 5" และ 8.5 x 14")
สื่อพิมพ์ที่รองรับ (มาตรฐานสหรัฐฯ)
Letter Legal 4 x 6 นิ้ว 5 x 7 นิ้ว 8 x 10 นิ้ว ซองจดหมายเบอร์ 10 (หมายเหตุ: สามารถรองรับขนาดอื่นๆ อีกหลายขนาด ขนาดใดๆ ระหว่าง 3 x 5" และ 8.5 x 14")
ขนาดสื่อ กำหนดเอง (ระบบเมตริก)
76.2 x 127 ถึง 215 x 355 มม.
ขนาดสื่อพิมพ์ กำหนดเอง (มาตรฐานสหรัฐฯ)
3 x 5 ถึง 8.5 x 14 นิ้ว
ประเภทสื่อพิมพ์
กระดาษธรรมดา, กระดาษภาพถ่าย HP กระดาษโบรชัวร์ผิวด้านหรือกระดาษโปรเฟสชันนอล HP , กระดาษนำเสนอผิวด้าน HP, กระดาษโบรชัวร์ผิวมันหรือกระดาษโปรเฟสชันนอล HP, กระดาษอิงค์เจ็ตรูปถ่าย, กระดาษอิงค์เจ็ตผิวด้าน, กระดาษอิงค์เจ็ตผิวมัน
ความหนาของสื่อพิมพ์ที่รองรับ (เมตริก)
A4: 60 ถึง 90 แกรม ซอง HP: 75 ถึง 90 แกรม การ์ด HP: สูงสุด 200 แกรม กระดาษภาพถ่าย HP ขนาด 10 x 15 ซม. สูงสุด 300 แกรม
ความหนาของสื่อพิมพ์ที่รองรับ (มาตรฐานสหรัฐฯ)
20 ปอนด์
การพิมพ์แบบไม่มีขอบ
ใช่, สูงสุด 8.5 x 11 นิ้ว (US letter), 210 x 297 มม. (A4)

การจัดการกระดาษ - ADF

ความจุถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ
ไม่

การจัดการกระดาษ - ตัวพลิกหน้าเอกสาร

ขนาดสื่อพิมพ์ แบบสองหน้า (มาตรฐานสหรัฐฯ)
ใช้งานไม่ได้

ขนาด

ขนาดสูงสุด (W x D x H ระบบเมตริก)
525 x 553.5 x 256.6 มม.
ขนาดสูงสุด (W x D x H มาตรฐานสหรัฐฯ)
20.67 x 21.79 x 10.10 นิ้ว
น้ำหนัก (เมตริก)
4.67 กก.
น้ำหนัก (มาตรฐานสหรัฐฯ)
10.27 ปอนด์

ระบบไฟ

เทคโนโลยีคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน
เทคโนโลยีการปิดอัตโนมัติของ HP
ประเภทแหล่งจ่ายไฟ
ภายใน
แหล่งจ่ายไฟ
แรงดันไฟฟ้าอินพุท 100 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) แรงดันไฟฟ้าแรงสูง: แรงดันไฟฟ้าอินพุท 200 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz)
อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน
สูงสุด 10 วัตต์, 0.07 วัตต์ (ปิดเครื่อง), 2.1 วัตต์ (สแตนด์บาย), 0.88 วัตต์ (สลีป)

ตลับหมึกพิมพ์

จำนวนของตลับหมึก
1 ขวดสีดำ, ชุด 3 ขวดสี
ตลับหมึกพิมพ์เปลี่ยนแทน
AP: ขวดหมึกแท้สีดำ M0H57AA HP GT51 (~ 5000 หน้า) ขวดหมึกแท้สีดำ X4E40AA HP GT51XL 135-ml (~ 6000 หน้า) ขวดหมึกแท้สีฟ้า M0H54AA HP GT52 (~ 8000 หน้า) ขวดหมึกแท้สีม่วง M0H55AA HP GT52 (~ 8000 หน้า) ขวดหมึกแท้สีเหลือง M0H56AA HP GT52 (~ 8000 หน้า) เฉลี่ยตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711 หรือวิธีการทดสอบของ HP และการพิมพ์ต่อเนื่อง ปริมาณการพิมพ์ได้จริงแตกต่างกันไปเนื้อหาของหน้าที่จัดพิมพ์และปัจจัยอื่น ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติมและจำนวนที่พน้าที่พิมพ์ได้ที่ http://hp.com/go/learnaboutsupplies EMEA: ขวดหมึกแท้สีดำ M0H57AE HP GT51 (~ 5000 หน้า) ขวดหมึกแท้สีดำ X4E40AE HP GT51XL 135-ml (~ 6000 หน้า) ขวดหมึกแท้สีฟ้า M0H54AE HP GT52 (~ 8000 หน้า) ขวดหมึกแท้สีม่วง M0H55AE HP GT52 (~ 8000 หน้า) ขวดหมึกแท้สีเหลือง M0H56AE HP GT52 (~ 8000 หน้า) เฉลี่ยตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711 หรือวิธีการทดสอบของ HP และการพิมพ์ต่อเนื่อง ปริมาณการพิมพ์ได้จริงแตกต่างกันไปเนื้อหาของหน้าที่จัดพิมพ์และปัจจัยอื่น ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติมและจำนวนที่พน้าที่พิมพ์ได้ที่ http://hp.com/go/learnaboutsupplies AL: ขวดหมึกแท้สีดำ M0H57AA HP GT51 (~ 5000 หน้า) ขวดหมึกแท้สีดำ X4E40AA HP GT51XL 135-ml (~ 6000 หน้า) ขวดหมึกแท้สีฟ้า M0H54AA HP GT52 (~ 8000 หน้า) ขวดหมึกแท้สีม่วง M0H55AA HP GT52 (~ 8000 หน้า) ขวดหมึกแท้สีเหลือง M0H56AA HP GT52 (~ 8000 หน้า) เฉลี่ยตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711 หรือวิธีการทดสอบของ HP และการพิมพ์ต่อเนื่อง ปริมาณการพิมพ์ได้จริงแตกต่างกันไปเนื้อหาของหน้าที่จัดพิมพ์และปัจจัยอื่น ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติมและจำนวนที่พน้าที่พิมพ์ได้ที่ http://hp.com/go/learnaboutsupplies

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคในการพิมพ์

เทคโนโลยีการพิมพ์
อิงค์เจ็ตแบบใช้ความร้อนของ HP
การพิมพ์สองด้าน
กลับหน้ากระดาษเอง (มีไดร์เวอร์รองรับ)
ความเร็วในการพิมพ์ (สีดำ แบบร่าง Letter)
สูงสุด 5 ppm
ความเร็วในการพิมพ์ (สี ร่าง Letter)
สูงสุด 8 ppm
ความเร็วการพิมพ์ สีดำ (ISO)
สูงสุด 8 ppm
ความเร็วการพิมพ์สี (ISO)
สูงสุด 5 ppm
ความละเอียดในการพิมพ์ (ดีที่สุด)
สูงสุด 1200 x 1200 dpi แบบเรนเดอร์
พื้นที่พิมพ์สูงสุด (เมตริก)
216 x 355 มม
พื้นที่พิมพ์สูงสุด (มาตรฐานสหรัฐฯ)
8.7 x 13.97 นิ้ว
รอบการทำงานต่อเดือน
สูงสุด 1000 แผ่น
ภาษาพิมพ์
HP PCL 3 GUI
คุณสมบัติการทำงานอัจฉริยะของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์สองด้านด้วยตัวเอง

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class B, CISPR24: 2010/EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 5 Class B; GB4943.1-2011 (CCC S&E - จีน), CNS 14336: 1999 & CNS13438 (BSMI-ไต้หวัน), VCCI-2 (ญี่ปุ่น), GOST (รัสเซีย); KCC (เกาหลี)

สแกน

คุณสมบัติขั้นสูงของสแกนเนอร์
ไม่
เทคโนโลยีการสแกน
เซนเซอร์ภาพแบบสัมผัส (CIS)
ความเร็วในการสแกน (ปกติ)
ไม่มี
ความละเอียดการสแกน, ฮาร์ดแวร์
สูงสุด 1200 x 1200 dpi
ระดับสีเทา
256
ความลึกบิต
24 บิต
ตัวเลือกในการสแกน (ADF)
ใช้งานไม่ได้
ขนาดสแกนแบบแผ่นเรียบสูงสุด (เมตริก)
216 x 297 มม.
ขนาดแกนแบบแผ่นเรียบสูงสุด (มาตรฐานสหรัฐฯ)
8.5 x 11.69 นิ้ว
เวอร์ชั่น Twain
เวอร์ชั่น 2.1

ความปลอดภัย

การจัดการด้านความปลอดภัย
ไม่

เงื่อนไขทางระบบ

เงื่อนไขทางระบบขั้นต่ำสำหรับ Windows
Windows 10, 8, 7: โปรเซสเซอร์ 1 GHz 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64), เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 2 GB, ไดร์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, พอร์ต USB, Microsoft Internet Explorer Windows Vista (เฉพาะ 32 บิต): โปรเซสเซอร์ 800 MHz 32 บิต (x86), เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 2 GB, ไดร์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, พอร์ต USB, Microsoft Internet Explorer 8, Windows XP SP3 (เฉพาะ 32 บิต) ขึ้นไป: มีโปรเซสเซอร์ Intel Pentium II, Celeron หรือความเร็วเทียบเท่า 233 MHz, มีพื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ 850 MB, ไดร์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, พอร์ต USB, Internet Explorer 8
เงื่อนไขทางระบบที่แนะนำสำหรับ Windows
Windows 10, 8, 7: โปรเซสเซอร์ 1 GHz 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64), เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 2 GB, ไดร์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, พอร์ต USB, Microsoft Internet Explorer Windows Vista (เฉพาะ 32 บิต): โปรเซสเซอร์ 800 MHz 32 บิต (x86), เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 2 GB, ไดร์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, พอร์ต USB, Microsoft Internet Explorer 8, Windows XP SP3 (เฉพาะ 32 บิต) ขึ้นไป: มีโปรเซสเซอร์ Intel Pentium II, Celeron หรือความเร็วเทียบเท่า 233 MHz, มีพื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ 850 MB, ไดร์ฟ CD-ROM/DVD หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, พอร์ต USB, Internet Explorer 8
ข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำสำหรับ Macintosh
Mac OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (EI Capitan), v10.10 (Yosemite); ฮาร์ดไดรฟ์ 1 กิกะไบต์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำสำหรับ Macintosh ที่แนะนำ
Mac OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (El Capitan), v10.10 (Yosemite); ฮาร์ดไดรฟ์ 1 กิกะไบต์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่รองรับ
Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า (เฉพาะ 32 บิต), Win Server 2008 R2 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า (ผ่านทางโปรแกรมติดตั้งแบบ command line ), Mac OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (El Capitan), v10.10 (Yosemite)

การรับประกัน

การรับประกัน
รับประกันหนึ่งปีแบบจำกัดเงื่อนไข


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย