ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 450 - ข้อผิดพลาด 'E4' (กระดาษติด)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank Wireless 450, 455 และ 457
เครื่องพิมพ์หยุดป้อนกระดาษและแผงควบคุมแสดงข้อความ 'E' สลับกับ '4' และไอคอนแจ้งข้อผิดพลาด ไอคอนข้อผิดพลาดกระดาษ และไฟแจ้งการดำเนินการต่อติดกะพริบ แสดงว่ากระดาษอาจติดอยู่ด้านในเครื่องพิมพ์
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง
บันทึก
อาจต้องใช้ไฟฉายเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
รูปภาพ : ไฟฉาย
ไฟฉาย

ขั้นตอนที่ 1: มองหากระดาษที่ติดค้าง

กระดาษอาจติดได้ในจุดต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากไม่พบกระดาษที่จุดใด ให้ตรวจสอบจุดถัดไปจนกว่าจะพบกระดาษที่ติด
หากตรวจสอบและนำกระดาษที่ติดออกจากแต่ละจุดของเครื่องพิมพ์แล้ว และยังเกิดข้อผิดพลาด ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าแคร่เคลื่อนได้อิสระ

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมหรือกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ ให้เคลื่อนแคร่ตลับหมึกไปตามแนวความกว้างของเครื่องพิมพ์
 1. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. เปิดฝาครอบด้านนอก จากนั้นฝาครอบหัวพิพม์
  การเปิดฝาครอบด้านนอก จากนั้นฝาครอบหัวพิพม์
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหรือเต้ารับไฟฟ้า
    คำเตือน
  จะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
 5. ตรวจหากระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมที่อาจกีดขวางแคร่ตลับหมึก จากนั้นนำกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมออก
    หมายเหตุ
  หากกระดาษฉีกขาดเมื่อคุณนำออกจากลูกกลิ้ง ให้ตรวจสอบลูกกลิ้งและล้อเพราะอาจยังมีกระดาษส่วนที่ขาดติดอยู่ในตัวเครื่องพิมพ์ หากมีเศษกระดาษค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ อาจเกิดปัญหากระดาษติดขึ้นได้อีก
 6. ปลดสลักล็อคหัวพิมพ์ ล้วงเข้าไปในเครื่องพิมพ์ผ่านฝาช่องเปิดหัวพิมพ์ จากนั้นค่อย ๆ ดันแคร่ตลับหมึกให้เคลื่อนที่ด้วยมือ
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านขวาของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  • หากแคร่ติดค้างที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
  • หากแคร่ติดค้างที่กลางเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนแคร่ไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
 7. นำกระดาษที่ติดค้างหรือกีดขวางอยู่ออก
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคร่ตลับหมึกสามารถเคลื่อนได้อิสระตลอดความกว้างของเครื่องพิมพ์ ดันแคร่ตลับหมึกไปท้างด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นดันกลับไปทางขวา
 9. ปิดฝาช่องเปิดหัวพิมพ์ จากนั้นปิดฝาด้านนอก
 10. ต่อสายไฟกลับเข้าไปด้านหลังของเครื่องพิมพ์ แล้วเสียบสายไฟกลับเข้าไปกับแหล่งจ่ายไฟหรือเต้ารับไฟฟ้า
 11. ต่อสาย USB กลับเข้าไปหากจำเป็น
 12. เปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดหมึกที่เลอะ

การทำความสะอาดคราบหมึกสามารถช่วยลดปัญหากระดาษติดและทำให้คุณภาพการพิมพ์ดีขึ้น
 1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้ กดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) สามครั้ง กดปุ่ม Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนาสี) แปดครั้ง จากนั้นปล่อยมือจากปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
  เครื่องพิมพ์ป้อนเอกสารทีละหน้าอย่างช้า ๆ และส่งเสียงดัง
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษด้านในถาดป้อนกระดาษด้วยตัวเอง

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ
 1. ปิดเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายเคเบิล USB ออกจากสแกนเนอร์ถ้ามีการเชื่อมต่ออยู่
 3. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
    คำเตือน
  จะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
 4. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  ดึงถาดป้อนกระดาษขึ้น
 5. ยกแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษค้างไว้
    หมายเหตุ
  อย่านำแผงป้องกันถาดป้องกระดาษออก แถบป้องกันถาดป้อนกระดาษช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกหล่นในเส้นทางกระดาษและทำให้เกิดปัญหากระดาษติด
 6. ส่องดูช่องเปิดในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นมองหาลูกกลิ้งดึงกระดาษสีเทา
  ภาพถ่าย: ลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 7. ใช้สำลีก้อนยาวชุบน้ำกลั่นหรือน้ำบรรจุขวด จากนั้นบีบให้หมาด
 8. กดแผ่นผ้ากับลูกกลิ้งและหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
 9. กดแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษลง
 10. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้ง 10 นาที
 11. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 12. ต่อสาย USB กลับเข้าเครื่องพิมพ์ใหม่ตามความเหมาะสม
 13. เปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

บางครั้งอาจมีได้รับแจ้งข้อผิดพลาดว่ากระดาษติดแม้จะไม่มีกระดาษติดจริง (การแจ้งข้อบกพร่องล้มเหลว) การรีเซ็ตเครื่องพิมพ์อาจช่วยล้างข้อผิดพลาดกระดาษติดหายไป
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
  บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง
 9. รอจนกว่าการอุ่นเครื่องจะเสร็จสิ้นและเครื่องพิมพ์นิ่งและเงียบลงก่อนดำเนินการต่อ
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 6: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย