ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 450 - การพิมพ์หน้าทดสอบ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank Wireless 450, 455 และ 457
เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการพิมพ์หน้าทดสอบ รายงานสถานะเครื่องพิมพ์ หน้ารายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ หน้าทดสอบเครือข่ายไร้สาย หน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย และหน้าข้อมูล Web Services


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย