ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 450 - การติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank Wireless 450, 455 และ 457
ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากกล่อง ต่อสายไฟ เติมหมึก ติดตั้งหัวพิมพ์ ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ ทำการจัดเรียงหัวพิมพ์ ปั๊มหมึก จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่ 123.hp.com/ST450

ขั้นตอนที่ 1: นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก
 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. ลอกเทปทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 3. เปิดฝาด้านนอก
  รูปภาพ : การเปิดฝาด้านนอก
  เปิดฝาด้านนอก
 4. ดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านล่างของฝาช่องเปิดหัวพิมพ์
  รูปภาพ : การดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านล่างของฝาช่องเปิดหัวพิมพ์
  แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
 5. เปิดฝาช่องเปิดหัวพิมพ์ จากนั้นลอกเทปและนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  นำกล่องออกจากเครื่องพิมพ์
 6. ปิดฝาช่องเปิดหัวพิมพ์ จากนั้นปิดฝาด้านนอก
 7. วางเครื่องพิมพ์บนพื้นเรียบได้ระนาบในจุดที่ต้องการใช้เครื่องพิมพ์
   รูปภาพ : การวางเครื่องพิมพ์บนพื้นเรียบได้ระนาบ
   ภาพ: วางเครื่องพิมพ์บนพื้นเรียบได้ระนาบ
  1. พื้นเรียบได้ระนาบ
  2. พื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
 8. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
    หมายเหตุ
  อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้
  รูปภาพ : ต่อสายไฟ
  ต่อสายไฟ
 9. เปิดเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  เครื่องพิมพ์อาจใช้เวลาสูงสุด 15 วินาทีในการเปิดเครื่อง
  รูปภาพ : การเปิดเครื่องพิมพ์
  เปิดเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2: เติมถังหมึก

เติมหมึกในถังหมึกโดยใช้ขวดหมึกที่จัดมาให้ในกล่องพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
บันทึก
เมื่อทำงานกับขวดหมึก ควรระมัดระวังดังต่อไปนี้:
 • เก็บขวดหมึกให้ไกลจากมือเด็ก
 • เปิดขวดหมึกเฉพาะเมื่อคุณต้องการเติมอิงค์แทงค์เท่านั้น
 • เก็บขวดหมึกโดยวางในแนวตั้ง ว้ในที่ที่แห้งและเย็น
 1. เปิดฝาถังหมึก แล้วถอดจุกอุดออกจากถังสีดำ
  รูปภาพ : การเปิดฝาถังหมึก แล้วทำการการถอดจุกอุดออกจากถังสีดำ
  นำจุกอุดออก
 2. ถอดฝาจากขวดหมึกสีดำ และจากนั้นดึงแถบปิดผนึกออก
  นำแถบปิดผนึกไปทิ้งอย่างปลอดภัย
  รูปภาพ : การถอดฝาจากขวดหมึกและการดึงแถบปิดผนึกออก
  ถอดฝาและแถบปิดผนึกออก
 3. เปลี่ยนและขันฝาปิดบนขวดให้แน่น จากนั้นเปิดฝา
  รูปภาพ : การขันฝาปิดบนขวดให้แน่น และเปิดฝาออก
  เปลี่ยนฝาและเปิดออก
 4. พลิกขวดให้คว่ำลง จากนั้นวางขวดหมึกสีดำเหนือช่องเติมของถัง
 5. ค่อย ๆ ดันขวดลง แล้วปล่อยให้หมึกไหลเข้าแทงค์ เติมหมึกเข้าไปในแทงค์จนได้ระดับ
  หากหมึกไม่ไหลออกจากขวด ให้ถอดและใส่ขวดกลับเข้าไปที่ช่องเติมของแทงค์ ห้ามบีบขวดหมึก
  รูปภาพ : การเติมถังหมึกสีดำ
  การเติมหมึก
 6. หลังจากเติมถังหมึกสีดำแล้ว ดึงขวดหมึกออกตรง ๆ
  ปิดฝาขวดหมึก ตั้งขวดหมึกให้ตรง และจากนั้นกดจุกอุดถังหมึกเข้าในช่องเติมหมึก
  รูปภาพ : การเปลี่ยนจุกอุดถังหมึก
  การเปลี่ยนจุกอุด
 7. ทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำเพื่อเติมถังหมึกอื่น
    หมายเหตุ
  อย่าเติมหมึกเกินระดับเส้นแจ้งระดับการเติม จัดเก็บหมึกที่เหลือไว้ในที่แห้งและเย็น
 8. ปิดฝาถังหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาถังหมึก
  ปิดฝาถังหมึก

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งหัวพิมพ์

ติดตั้งหัวพิมพ์ที่ให้มาในกล่องเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. เปิดบรรจุภัณฑ์และนำหัวพิมพ์ออกมา
  รูปภาพ : การเปิดบรรจุภัณฑ์และนำหัวพิมพ์ออกมา
   นำหัวพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 2. ดึงจุกอุดสีส้มออกตรง ๆ จากด้านบนของหัวพิมพ์
  รูปภาพ : การดึงจุกอุดสีส้ม
  ดึงจุกอุดสีส้ม
 3. ลอกเทปออกจากหัวพิมพ์โดยใช้แถบดึง
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปป้องกันที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : การลอกเทปออกจากหน้าสัมผัสของหัวพิมพ์
  ดึงเทปพลาสติกออก
 4. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดทำงานอยู่ เปิดฝาด้านนอก แล้วเปิดฝาช่องเปิดหัวพิมพ์
  แคร่หัวพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การเปิดเข้าไปยังแคร่หัวพิมพ์
  เปิดเข้าไปยังแคร่หัวพิมพ์
 5. ค่อย ๆ กดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์สีฟ้าลง
  ขาล็อคแคร่หัวพิมพ์สีฟ้าจะเปิดออกมา
  รูปภาพ : การกดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์สีฟ้าลง
  เปิดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์
 6. เลื่อนหัวพิมพ์ใหม่ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องที่ว่าง แล้วค่อยๆ ดันเข้าเข้าจนล็อคเข้าที่
  • ใส่หัวพิมพ์หมึกดำลงในช่องด้านขวา
  • ใส่หัวพิมพ์หมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
  รูปภาพ : การใส่หัวพิมพ์สีดำและหัวพิมพ์สี
  ใส่หัวพิมพ์
 7. ปิดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์โดยกดลงให้แน่นจนกระทั่งล็อคเข้า
  รูปภาพ : การปิดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์
  การปิดสลัก
    หมายเหตุ
  อย่าเปิดสลักตลับหมึกสีน้ำเงินหลังจากติดตั้งหัวพิมพ์ยกเว้นในกรณีที่คุณกำลังติดตั้งหัวพิมพ์ใหม่ หรือเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์เป็นระยะทางไกลๆ
  ห้ามเปิดสลักแคร่ตลับหมึก
 8. ปิดฝาช่องเปิดหัวพิมพ์
  ตัวอักษร P จะปรากฎขึ้นที่แผงควบคุม
  รูปภาพ : มีตัวอักษร 'P' ปรากฎขึ้น
  มีตัวอักษร 'P' ปรากฎขึ้น
 9. ปิดฝาด้านนอก
  รูปภาพ : การปิดฝาด้านนอก
  ปิดฝาด้านนอก

ขั้นตอนที่ 4: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาเข้าไปในถาดป้อนกระดาษหลังจากติดตั้งหัวพิมพ์
 1. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  ดึงถาดป้อนกระดาษขึ้น
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางซ้ายจนสุด
  เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางซ้าย
 3. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ เลื่อนปึกกระดาษลงจนสุด และจากนั้น เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษให้ชิดกับขอบของกระดาษ
  ใส่กระดาษและเลื่อนตัวปรับไปทางขวา
 4. ดึงถาดจ่ายกระดาษออกแล้วดึงส่วนรองเสริมขึ้น
  ถึงถาดกระดาษขาออกและส่วนรองเสริม
บันทึก
ก่อนพิมพ์ ให้เลือกการตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษที่ถูกต้องจากคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 5: จัดเรียงหัวพิมพ์และทำการปั๊มสูบระบบหมึก

การจัดเรียงหัวพิมพ์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด หลังจากจัดเรียงหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเริ่มกระบวนการปั๊มสูบระบบหมึก
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดค้างที่ปุ่มดำเนินการต่อ เป็นเวลา 3 วินาที
  การจัดเรียงจะเริ่มทำงานเมื่อตัวอักษรกะพริบ P เปลี่ยนเป็นตัวอักษรกะพริบ A
  เครื่องจะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
  บันทึก
  หน้าจัดเรียงตลับหมึกอาจมีการรอยจุดหรือเลอะหมึกเล็กน้อยที่ด้านล่างของหน้า อาการนี้เป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก
  รูปภาพ : กด Resume (ดำเนินการต่อ) ค้างไว้
  กดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) ค้างไว้
 2. ยกฝาครอบสแกนเนอร์
 3. ใส่แผ่นกระดาษสำหรับจัดเรียงตลับหมึกโดยให้ด้านจัดพิมพ์หันลงที่มุมด้านขวาหน้าของกระจกสแกนเนอร์ แล้วปิดฝาสแกนเนอร์ วางกระดาษตามแนวสัญลักษณ์รอบกระจกสแกนเนอร์
  รูปภาพ : จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
  การปรับตำแหน่งเครื่องพิมพ์
 4. ปิดฝาสแกนเนอร์
 5. จากแผงควบคุม กดปุ่ม Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนาสี)
 6. การจัดเรียงตลับหมึกเสร็จสมบูรณ์เมื่อตัวอักษร A กลายเป็น 0 ที่แผงควบคุม
  รูปภาพ : การจัดเรียงตลับหมึกเสร็จสมบูรณ์
  การจัดเรียงตลับหมึกเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์ได้จาก 123.hp.com/ST450


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย