ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 450 - ข้อความ 'Out of Paper' (กระดาษหมด) ปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank Wireless 450, 455 และ 457
ไอคอนข้อผิดพลาด ไอคอนข้อผิดพลาดของกระดาษ และไฟดำเนินการต่อติดกะพริบ และข้อความ Load Paper (ใส่กระดาษ) ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษจากถาดป้อนกระดาษ
รูปภาพ : ไอคอนข้อผิดพลาด ไอคอนข้อผิดพลาดของกระดาษ และไฟดำเนินการต่อติดกะพริบ
ไอคอนข้อผิดพลาด ไอคอนข้อผิดพลาดของกระดาษ และไฟดำเนินการต่อติดกะพริบ

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบกระดาษ จากนั้นใส่เข้าไปใหม่

ปัญหาในการป้อนกระดาษอาจเกิดขึ้นจากกระดาษขาด มีฝุ่น ม้วน ยับ หรืองอ คุณภาพของกระดาษอาจส่งผลต่อการป้อนกระดาษและการพิมพ์ได้เช่นกัน ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
 • ใช้กระดาษคุณภาพดีตามที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 • จัดเก็บกระดาษในที่แห้งและเย็น ปัญหาในการป้อนกระดาษมักเกิดขึ้นบ่อยกว่าในสภาพอากาศชื้น
 • อย่าพิมพ์งานบนกระดาษที่เคยใช้พิมพ์มาก่อนแล้ว ความชื้นของหมึกอาจทำให้กระดาษติดกัน
 • รอให้เครื่องพิมพ์สิ้นสุดการทำงานหรือสำหรับ กระดาษหมด หรือ ใส่กระดาษ ที่จะปรากฏขึ้นก่อนใส่กระดาษใหม่
ตรวจสอบว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์อยู่ในสภาพดี และเรียงซ้อนในถาดถูกต้อง รวมทั้งเส้นทางกระดาษและถาดไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ
 1. นำกระดาษที่มีออกจากถาดป้อนกระดาษ
 2. นำกระดาษที่งอ ยับหรือฉีกขาดออกจากปึกกระดาษ
 3. ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางด้านในถาดป้อนกระดาษหรือไม่ จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางกระดาษในการล็อคเข้ากับลูกกลิ้งดึงกระดาษ กระดาษชิ้นเล็ก ๆ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษได้
 4. ใช้สองมือจับปึกกระดาษ จากนั้นกดที่ของด้านล่างของปึกบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อให้ปึกกระดาษเรียบเท่ากันทุกด้าน
 5. ใส่ปึกกระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้าให้ชิดกับกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ และจากนั้นเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
  เลื่อนตัวปรับความกว้างให้ชิดติดกับขอบกระดาษ
ทดลองพิมพ์งาน หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง
 1. ปิดเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายเคเบิล USB ออกจากสแกนเนอร์ถ้ามีการเชื่อมต่ออยู่
 3. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
    คำเตือน
  จะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าไปด้านในเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต
 4. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  ดึงถาดป้อนกระดาษขึ้น
 5. ยกแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษค้างไว้
    หมายเหตุ
  อย่านำแผงป้องกันถาดป้องกระดาษออก แถบป้องกันถาดป้อนกระดาษช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกหล่นในเส้นทางกระดาษและทำให้เกิดปัญหากระดาษติด
 6. ส่องดูช่องเปิดในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นมองหาลูกกลิ้งดึงกระดาษสีเทา
  ภาพถ่าย: ลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 7. ใช้สำลีก้อนยาวชุบน้ำกลั่นหรือน้ำบรรจุขวด จากนั้นบีบให้หมาด
 8. กดแผ่นผ้ากับลูกกลิ้งและหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
 9. กดแผงป้องกันถาดป้อนกระดาษลง
 10. ปล่อยลูกกลิ้งให้แห้ง 10 นาที
 11. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 12. ต่อสาย USB กลับเข้าเครื่องพิมพ์ใหม่ตามความเหมาะสม
 13. เปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

บางครั้งข้อผิดพลาดยังมีอยู่แม้ว่าจะไม่มีปัญหาการป้อนกระดาษก็ตาม รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
  บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง
 9. รอจนกว่าการอุ่นเครื่องจะเสร็จสิ้นและเครื่องพิมพ์นิ่งและเงียบลงก่อนดำเนินการต่อ
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย