ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 450 - ไฟติดกะพริบและแสดงข้อผิดพลาด 'E'

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank Wireless 450, 455 และ 457
ส่วนเนื้อหาต่อไปนี้กล่าวถึงเงื่อนไขของไฟกะพริบแจ้งข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นที่แผงควบคุม และแนวทางแก้ไขสำหรับรูปแบบปัญหาแต่ละแบบที่แจ้ง หารูปแบบไฟกระพริบที่คุณได้พบ จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา
  รูปภาพ : ไฟสถานะและปุ่มทำงานที่แผงควบคุม
  ไฟสถานะและปุ่มทำงานที่แผงควบคุม
 1. หน้าจอแผงควบคุม
 2. ปุ่ม Cancel (ยกเลิก)
 3. ไฟ/ปุ่มเปิด/ปิดอุปกรณ์ไร้สาย
 4. ปุ่ม Wi-Fi Direct/ไฟสถานะ
 5. ปุ่ม Start Copy Color (เริ่มถ่ายสำเนาสี)
 6. ไฟ/ปุ่มเปิดปิด
 7. ไฟแสดงสถานะแจ้งเตือนหัวพิมพ์
 8. ไฟ/ปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ)
 9. ไฟ/ปุ่มข้อมูล
 10. ไฟ/ปุ่ม HP ePrint
 11. ปุ่ม Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาสีดำ)
  รูปภาพ : ปุ่มบนแผงควบคุม
  ไอคอนแสดงผลแผงควบคุม
 1. ไอคอนจำนวนสำเนา
 2. ไอคอนข้อผิดพลาด
 3. ไอคอนข้อผิดพลาดของกระดาษ
 4. ไอคอน Wi-Fi Direct
 5. ไอคอนไร้สาย
 6. ไอคอนการแจ้งเตือนไร้สาย
 7. ไอคอนแถบสัญญาณ
 8. ไอคอนหัวพิมพ์

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย