ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Ink Tank 310, 410 - คุณสมบัติการทำงานของแผงควบคุม

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Ink Tank 310, 311, 315, 316, 318, 319, Wireless 410, 411, 412, 415, 416, 418 และ 419
แผงควบคุมเครื่องพิมพ์มีปุ่มสั่งการและไฟแสดงสถานะต่าง ๆ สำหรับใช้งานเครื่องพิมพ์ รวมถึงหน้าจอแผงควบคุมสำหรับแสดงตัวเลือกในการพิมพ์และข้อผิดพลาดต่าง ๆ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย