ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Ink Tank 310, 410 - คุณสมบัติการทำงานของแผงควบคุม

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Ink Tank 310, 315, 318, 319, Wireless 410, 415, 318 และ 419
แผงควบคุมเครื่องพิมพ์มีปุ่มสั่งการและไฟแสดงสถานะต่าง ๆ สำหรับใช้งานเครื่องพิมพ์ รวมถึงหน้าจอแผงควบคุมสำหรับแสดงตัวเลือกในการพิมพ์และข้อผิดพลาดต่าง ๆ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย